Modernisatie van bestaande liften

(oktober 2018)
De aangepaste wetgeving van 9 maart 2003 voorziet een modernisering van alle bestaande liften. Wat houdt dit echter precies in? Waarom moet dit gebeuren? En wanneer? Vragen die we de laatste tijd steeds meer horen. Hier leest u het antwoord.

Lees hier het meest recente blogbericht i.v.m. de renovatie van historische liften.

 

Safety first!

Meer dan 50% van de liften in België is ouder dan 25 jaar. Doorheen de jaren heeft de industrie niet stilgestaan en is er zeer veel veranderd, ook wat betreft liften. Inzake veiligheid zijn er grote stappen voorwaarts geboekt – denk maar aan de komst van gesloten schachten en volle kooideuren. Daarom heeft de overheid beslist dat het tijd was om de beveiliging van bestaande liften aan te pakken en het veiligheidsniveau te verhogen, zowel naar de gebruikers toe als naar het personeel van onderhoud- en inspectiebedrijven.

 

Risicoanalyse door EDTC

Om te weten welke aanpassingswerken er aan een lift noodzakelijk zijn, dient er eerst (ten laatste 15 jaar na de indienststelling van de lift) een risicoanalyse te worden uitgevoerd door een EDTC (Externe Dienst voor Technische Controle). Hierbij wordt nagegaan wat het bestaande veiligheidsniveau van de lift is en welke veiligheidsaspecten nog moeten worden aangepast. Het spreekt voor zich dat een lift die gebouwd is volgens de technologie van voor de oorlog meer aanpassingswerk vraagt dan een lift van pakweg 20 jaar oud. Welke aanpassingswerken er moeten gebeuren, hangt af van de liftinstallatie zelf en van de aanpassingen, herstellingen en vervangingen die door de jaren heen zijn uitgevoerd.

 

Einddatum hangt af van bouwjaar

Niet alle liften moeten tegen dezelfde einddatum worden gemoderniseerd. Er is een opdeling voorzien in leeftijdscategorieën, waarbij de oudste liften het laatst moeten worden aangepast. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende leeftijdscategorieën met de betreffende einddatums.

  • Bouwjaar vóór 1/1/1958 => 31/12/2022
  • Bouwjaar tussen 1/1/1958 en 31/3/1984 => 31/12/2016
  • Bouwjaar tussen 1/4/1984 en 30/6/1999 => 31/12/2014
  • Bouwjaar vanaf 1/7/1999 => 3 jaar na datum risicoanalyse

Het gaat hier niet alleen over de wettelijke verplichting, maar ook over de juridische verantwoordelijkheid van de eigenaar(s) of beheerder(s). Deze laatste(n) zou(den) dan ook dringend de nodige maatregelen moeten treffen, zodat alles alsnog binnen de wettelijke termijnen kan worden aangepast.

 

Periodieke controles

Opgelet, de nieuwe wetgeving voorziet ook periodiek technische controles en onderhoudsbeurten. Komen daarbij gebreken aan het licht, dan moeten die zo snel mogelijk in orde worden gebracht om storingen, extra herstelkosten of een eventueel ongeval te voorkomen. In dergelijke gevallen kunt u uiteraard niet wachten tot de deadline voor de modernisatiewerken. Het is immers ook een zaak van burgerlijke aansprakelijkheid.