10 tips om overlast te vermijden bij verbouwen in een privatief appartement

Meer en meer eigenaars kiezen ervoor om hun pas gekocht appartement eerst grondig te renoveren. Ze profiteren immers niet alleen van gunstige hypothecaire leningen, ook de rentes voor renovatieleningen zijn vandaag aantrekkelijk laag.

Naast deze positieve noot weerklinkt er jammer genoeg vaak ook een andere: het uitvoeren van verbouwingswerken is al te vaak een bron van overlast voor de andere bewoners. Lawaai is natuurlijk nooit te vermijden. Maar als verbouwende mede-eigenaar kan u wel zoveel mogelijk rekening houden met de buren, bijvoorbeeld door te vermijden dat er in de gemeenschappelijke delen vuil of rommel blijft liggen.

We geven u graag 10 nuttige tips om de goede vrede met uw buren ook tijdens uw verbouwing te bewaren.

 

1. Lees de statuten (= basisakte en reglement van mede- eigendom) van het gebouw

De statuten bevatten verschillende bepalingen rond het uitvoeren van privatieve verbouwingswerken. Zo dient u altijd een architect of stabiliteitsingenieur in te schakelen als uw verbouwing impact heeft op dragende constructies. Soms moet u ook eerst goedkeuring krijgen van de Vereniging van mede-eigenaars (VME). Licht sowieso altijd eerst de syndicus in over uw verbouwingsplannen. Hij kan u verder adviseren op basis van de bepalingen in de statuten.

 

2. Communiceer met buren en syndicus

U hebt de nodige goedkeuringen van de syndicus of de algemene vergadering gekregen? U hebt uw stedenbouwkundige vergunning? Dan kan u starten met de verbouwingswerken. Ga hierbij planmatig te werk. Communiceer voor en tijdens de werken regelmatig met de syndicus en de omwonenden. Respecteer de buren en hou hen op de hoogte van uw planning en de verschillende stappen. Laat hen ook weten hoe ze melding kunnen maken van eventuele overlast.

 

3. Voorzie een plaatsbeschrijving van de gemene delen

Werkt u met een aannemer dan is het altijd verstandig om vooraf een plaatsbeschrijving van de gemene delen te laten opstellen. Betrek hierbij ook de syndicus. Gaat het om ingrijpende constructieve werken, dan raden we zelfs aan om een constructieve plaatsbeschrijving van de omliggende panden aan te vragen.

 

4. Hang berichten uit in het gebouw

Hou de andere bewoners op de hoogte door berichten uit te hangen in het gebouw. Zo is op voorhand de impact bekend van de mogelijke (lawaai)hinder en kan elke buur zich er zoveel mogelijk naar schikken. Als de werken een tijdelijke onderbreking van water, verwarming of elektriciteit inhouden, dient u uiteraard de buren en de syndicus hiervan op tijd te verwittigen. Het spreekt voor zich dat u zulke onderbrekingen zo kort mogelijk houdt en ze bij voorkeur overdag tussen 9u30 en 16u plant.

 

5. Deel de gegevens van de aannemer

Laat aan de syndicus en de andere bewoners weten met welke aannemer u werkt en deel ook zijn contactgegevens. Het is in ieders belang, ook het uwe, dat er bij een eventueel noodgeval of bij beschadigingen aan de gemene delen kort op de bal kan worden gespeeld!

 

6. Voer materiaal aan (en af) langs de buitenzijde

Bouwmaterialen dient u altijd te laten aan- en afvoeren via de buitenzijde van het gebouw, best met een ladderlift. Die werkwijze is niet alleen efficiënter en dus beter voor uw budget. U zorgt er ook voor dat de gemene delen proper blijven, u vermijdt overbelasting van de lift en de inkomdeuren blijven niet nodeloos lang openstaan.

 

7. Gebruikt u toch de lift? Zorg dan voor bescherming

Hebt u toch vaak de binnenlift nodig voor klein materiaal? Dan is het wel aangeraden om de wanden en het plafond van de lift te beschermen. Uw aannemer kan bijvoorbeeld eenvoudig noppenfolie, isolatie- of multiplexplaten plaatsen. Overleg hiervoor met de syndicus.

 

8. Volg de werken goed op

Zorg ervoor dat u dagelijks een oogje houdt op de werkzaamheden. Stelt u vast dat er beschadigingen zijn in de gemeenschappelijke delen of dat de gang, garage, lift… er vuil bij liggen, spreek dan meteen met uw aannemer. Zorg er ook voor dat hij onmiddellijk actie onderneemt. Weet dat de VME u als mede-eigenaar/bouwheer altijd verantwoordelijk zal stellen voor eventuele schade aan de gemene delen. Daarom is het ook zo belangrijk om een grondige, voorafgaandelijke plaatsbeschrijving te hebben (zie tip 3). Dit zet u ook steviger in uw schoenen t.a.v. de aannemer mocht er betwisting zijn rond aangebrachte schade.

 

9.Hou de gangen en andere gemeenschappelijke delen vrij

Gangen en andere gemeenschappelijke delen zijn vaak ook de evacuatiewegen van het gebouw. Het is dan ook zeer belangrijk dat ze ten allen tijde vrij blijven! Sla dus geen bouwafval op in de gemene delen. Ook niet als het maar tijdelijk is, in afwachting van een container of om even plaats te maken in het appartement. Er zijn tal van andere oplossingen: de aannemer kan elke dag het afval meenemen; u kan een container laten plaatsen op straat; u kan eventueel een privé garagebox of kelderruimte huren om bouwafval tijdelijk op te slaan.

 

10. Laat het vooruitgaan (maar wel binnen de werkuren)

De klassieker bij elke verbouwing maar misschien nog belangrijker bij het verbouwen van een appartement: Zorg voor een strakke planning. Laat de verschillende werkzaamheden zo veel mogelijk kort op elkaar volgen. Maar respecteer ook de normale werkuren zodat uw buren niet heel vroeg in de ochtend of tot laat in de avond met overlast geconfronteerd worden.

We vragen als syndicus dus een zorgvuldige, bedachtzame en respectvolle benadering.
Uw buren zullen u dankbaar zijn!