Attest voor brandveiligheid assistentiewoningen

Voor groepen van assistentiewoningen gelden sinds 2018 specifieke normen voor de brandveiligheid. Bestaande assistentiewoningen kregen twee jaar de tijd om te voldoen aan de nieuwe normen. Omwille van de corona-pandemie werd deze deadline uitgesteld naar eind maart 2021. Op dat moment dienen alle nieuwe en bestaande assistentiewoningen in regel te zijn met de brandveiligheid.

 

Wat zeggen de nieuwe normen?

De normen voor brandveiligheid zijn strenger en breder opgesteld. Het gaat hier immers over de veiligheid van residenten, personeel en bezoekers. Er zijn niet alleen voorschriften voor brandblusapparaten en brandhaspels maar ook voor meer complexe zaken zoals evacuatiewegen, de installatie van een verplichte automatische branddetectie, compartimentering van bepaalde delen van het gebouw, liften, brandveilige deuren, automatische brandkoepels…

 

Risicoanalyse

Hoe krijgt de beheerder van een groep van assistentie- woningen een volledig zicht op de aanpassingen die dienen te gebeuren? De eerste stap is het uitvoeren van een professionele risicoanalyse. De beheerder contacteert hiervoor een onafhankelijke, door de overheid erkende, instelling.

De risicoanalyse vermeldt alle gebreken en tekortkomingen in de brandveiligheid. De beheerder geeft dit verslag door aan de architect of het studiebureau. Zij komen met de oplossingen en vragen de nodige offertes aan.
Het is dan aan de Vereniging van Mede-eigenaars (VME) om op de Algemene Vergadering de beslissing tot uitvoering te nemen. Alle gebreken moeten sowieso aangepakt worden. Dit is een wettelijke verplichting.

 

Uitvoeren van de nodige werken

De maatregelen die genomen dienen te worden, hangen af van de ouderdom van het gebouw.

Voor recente assistentiegebouwen zullen de opmerkingen beperkt zijn. Zij kunnen vaak met eenvoudige aanpassingen voldoen aan de nieuwe brandveiligheidsnormen.

Voor oudere gebouwen met relatief veel opmerkingen is de impact veel groter en kunnen de kosten aanzienlijk zijn. Hier is het noodzakelijk om een studiebureau of architect met de nodige deskundigheid aan te stellen. De expert moet een specifieke ervaring hebben inzake brandveiligheid en een grondige kennis van de wetgeving. Hij voorziet de juiste oplossing voor elke opmerking uit het risicoverslag en staat in voor de lastenboeken en meetstaten. Hij heeft een belangrijke adviesrol naar de beheerder en de VME toe in de fase van de besluitvorming. Tijdens de uitvoering van de werken volgt hij op en stuurt bij waar nodig. Bij de oplevering van de werken verleent hij eveneens bijstand.

 

Attest brandveiligheid

Na uitvoering van de werken vraagt de beheerder een attest van brandveiligheid aan bij de gemeente waarin de assistentiewoningen gelegen zijn. De bevoegde hulpverleningszone zal een bezoek inplannen om ter plaatse vast te stellen of aan alle normen voldaan is. Op basis van deze bevindingen reikt de gemeente een attest uit.

Er kunnen 3 mogelijke attesten uitgeschreven worden:

  • Attest A: de voorziening voldoet aan de brandveiligheidsnormen
  • Attest B: de voorziening voldoet niet aan alle normen maar er is geen onmiddellijk gevaar voor de bewoners./li>
  • Attest C: de voorziening voldoet niet aan de normen en een verder uitbating is niet meer mogelijk. Een onmiddellijke sluiting wordt opgelegd.

03beheer voorziet voor haar gebouwen uitstekende brandpolissen, vaak voorzien van de nodige uitbreidingen zoals rechtsbijstand, inbraakschade en vandalisme of onrechtstreekse verliezen. Uiteraard enkel mits akkoord van de algemene vergadering.

 

Uitzonderingen aanvragen

Zowel recente als oudere assistentiegebouwen hebben de mogelijkheid om afwijkingen op de reglementering aan te vragen. Dit gebeurt voornamelijk als een gevraagde oplossing bouwtechnisch onmogelijk is. Het agentschap Zorg en Gezondheid bestudeert de gevraagde uitzonderingen en verleent al dan niet goedkeuring.

Het naleven van de verstrengde brandveiligheidsvoorschriften heeft dus zeker voor oudere assistentiegebouwen een grote impact. Het verlengen van de deadline gaf iets meer ademruimte maar het is nog maar de vraag of alle zorgcentra waar verregaande maatregelen nodig zijn deze termijn zullen halen.