België stapt over naar van “arm” naar “rijk” aardgas

Binnen enkele jaren wordt in België alleen nog “rijk” aardgas geleverd. De omschakeling van “arm” naar “rijk” gas is al enkele jaren aan de gang. Gebruikt u vandaag nog arm gas, dan brengt uw distributienetbeheerder u op de hoogte wanneer u moet omschakelen. U moet dan uw gastoestellen laten nakijken en indien nodig laten bijregelen of vervangen. Het is de bedoeling dat alle consumenten tegen 2024 rijk aardgas krijgen.

Wat is arm en rijk aardgas?

  • Arm aardgas is laagcalorisch, wordt geleverd onder gasdruk 25 mbar en komt uit Nederland.
  • Rijk aardgas is hoogcalorisch, wordt geleverd onder gasdruk 21 mbar en komt o.a. uit Qatar, Rusland en de Noordzee.

Meer dan de helft van de Belgische gasgebruikers gebruikt vandaag al rijk gas.

Waarom omschakelen?

De reserves arm aardgas in Nederland raken stilaan uitgeput. Daarom bouwt Nederland stapsgewijs de uitvoer af. In 2030 stopt de uitvoer naar België volledig.

Moet u omschakelen?

Als u vandaag nog arm gas geleverd krijgt, dan moet u inderdaad omschakelen. De omschakeling gebeurt volgens een vast schema, gemeente per gemeente. Uw distributienetbeheerder verwittigt tijdig als uw gemeente aan de beurt is.

Wat met uw gastoestellen?

Als u bericht ontvangt dat u moet omschakelen, moet u al uw gastoestellen laten nakijken door een erkend technicus. Het gaat vooral om verwarmingsketel, boiler, kookplaat, fornuis, convectoren, kachels en sierhaarden op gas.

Een verwarmingsketel heeft twee controles nodig, voor en na de omschakeling. Andere gastoestellen moeten enkel voor de omschakeling gecontroleerd worden. Toestellen die te oud zijn of niet compatibel met rijk gas zult u moeten vervangen.

Tip: probeer deze controle te laten samenvallen met uw volgende verplichte onderhoud van de verwarmingsketel. Zo bespaart u alvast wat op de kosten van uw technicus.

Wie betaalt het nazicht van gastoestellen?

De eigenaar van de toestellen is verantwoordelijk voor de kosten. Als de gastoestellen in een huurwoning staan, zijn de kosten voor de verhuurder.

Samengevat, wat moet u doen?

In eerste instantie niets.
Als u in een regio woont waar nog arm aardgas geleverd wordt, dan wacht u tot u bericht krijgt van uw distributienetbeheerder. Daarna contacteert u een erkend technicus om uw gastoestellen te laten nakijken zodat de overstap naar rijk gas veilig kan verlopen. In de meeste gevallen doet de technicus kleine aanpassingen. Alleen heel oude gastoestellen zult u misschien moeten vervangen.

Woont u in een gebouw met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie?
03beheer doet als syndicus het nodige.