Binnenkort controles op EPC gemeenschappelijke delen

Sinds 2022 dienen appartementsgebouwen met minstens 15 appartementen te beschikken over een Energieprestatiecertificaat voor de gemeenschappelijke delen (EPC GD). Binnenkort zal ook daadwerkelijk gecontroleerd worden op de aanwezigheid van dit EPC GD.

 

Wat is het EPC gemeenschappelijke delen?

Het EPC gemeenschappelijke delen geeft de status weer van de energieprestatie in de gemeenschappelijke delen (gangen, traphallen, kelder, technische ruimtes…) van een appartementsgebouw.
Het spreekt voor zich dat om de energieprestatie van het hele gebouw te verbeteren ook de gemeenschappelijke ruimtes energie-efficiënt ingericht dienen te worden. Niet alleen in het belang van het milieu en de stookkosten, maar ook om de waarde van het gebouw in stand te houden.

Het EPC gemeenschappelijke delen wordt gefaseerd ingevoerd, afhankelijk van de grootte van het appartementsgebouw. U kunt alle informatie over het invoeren van het EPC GD nalezen in dit blogbericht.

 

Wie controleert? En zijn er sancties?

De controles worden uitgevoerd door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).
Als blijkt dat er geen EPC GD aanwezig is, kan de eigenaar van het gebouw of de Vereniging van mede-eigenaars (VME) een geldboete opgelegd krijgen. Deze boete zou kunnen oplopen tot 5000 euro.