Brandveiligheid voor werknemers van de VME

Een extra aandachtspunt in verband met brandveiligheid in een appartementsgebouw is de brandveiligheid op de arbeidsplaats. Heeft de Vereniging van Mede-eigenaars (VME) personeel in dienst (conciërge, poetspersoneel, onderhoudspersoneel…), dan dient ze in te staan voor een veilige werkplek. Als een personeelslid van de Vereniging van mede-eigenaars letsel zou oplopen ten gevolge van een gebrekkige brandveiligheid is de VME immers aansprakelijk. Het is bijgevolg een kwestie om een situatie te creëren die veilig is.

 

Is de arbeidsplaats brandveilig?

Zijn bijkomende maatregelen vereist of is de huidige situatie al brandveilig? Om deze vraag te beantwoorden dient de syndicus een risicoanalyse brandveiligheid te laten opmaken. Deze analyse is verplicht vanaf het moment dat de VME personeel tewerkstelt in de gemene delen van het gebouw (KB 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen).

 

Welke maatregelen zijn nodig?

Indien uit de risicoanalyse blijkt dat er bijkomende maatregelen dienen te worden genomen dan adviseren we de VME om een offerte aan te vragen die daarin voorziet.

Aan het opstellen van zo ‘n offerte door een gespecialiseerde firma gaat wel wat studiewerk vooraf waardoor zo ’n firma ’s doorgaans een bestek-kost van +/- 300 euro vragen. Die kost wordt dan bij een eventuele bestelling in mindering gebracht van de aannemingssom.

Het is aan de algemene vergadering om het opstellen van de offerte en de bestek-kost goed te keuren. Bij ontvangst van de uitgewerkte offerte kan vervolgens worden beslist welke maatregelen wanneer worden uitgevoerd.