De oplevering van een appartementsgebouw in 4 fasen

De opbouw van een appartementsgebouw en de uitbouw van een vereniging van mede-eigenaars zijn twee zaken waarbij men grondig en concreet tewerk moet gaan. We geven u een kijk op de oplevering van zo’n gebouw met als voorbeeld residentie “Den Tour” in Schelle.

Het opleveren van een appartementsgebouw gebeurt in vier fasen

1. Basisakte

Vanaf het moment dat een projectontwikkelaar één appartement verkoopt aan een derde partij spreekt men van mede-eigendom. De bouwheer moet dan een basisakte laten opstellen, waarin zowel het privatieve als het zakelijke beschreven is.

Hierin staat eveneens vermeld dat de bouwheer verplicht is om een eerste syndicus aan te duiden.

 

2. Eerste algemene vergadering

Deze syndicus roept vervolgens een eerste algemene vergadering bijeen waarop alle nieuwe eigenaars van de residentie zijn uitgenodigd.

Het mandaat van de syndicus eindigt bij het begin van die eerste algemene vergadering. Het zijn vervolgens de mede-eigenaars (aanwezig of vertegenwoordigd) die op die vergadering beslissen of de eerste syndicus al dan niet het beheer van de residentie mag voeren.

 

3. Eerste voorlopige oplevering gemeenschappelijke delen

Na de verkiezing van de syndicus bespreekt men de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen.

Wanneer de eigenaars volgens de Wet Breyne gekocht hebben, moet er een voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen plaatsvinden.

Het is interessant wanneer één of meerdere eigenaars aanwezig kunnen zijn bij de voorlopige oplevering. Op die manier is er een opvolging vanuit het standpunt van de mede-eigenaars.

Ten vroegste één jaar na de voorlopige oplevering kan de definitieve oplevering gebeuren.

 

4. Verborgen gebreken

De syndicus wordt opnieuw gecontacteerd wanneer de bouwpromotor de residentie als volledig afgewerkt beschouwt. Dan kan de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen gebeuren.

Samen met de aangeduide mede-eigenaars wordt er nagegaan of het gebouw al dan niet goed afgewerkt is. Indien er gebreken zijn worden die onmiddellijk in het P.V. van voorlopige oplevering opgenomen.

Vervolgens wordt er met de bouwpromotor een datum afgesproken waarbinnen de gebreken in orde gebracht worden. Tijdens die periode kunnen eigenaars en de syndicus nog verborgen gebreken melden aan de promotor. Dit zijn meestal gebreken die tijdens de voorlopige oplevering niet waren vastgesteld.

Wanneer alles in orde gebracht is volgens afspraak gaat men over tot de definitieve oplevering.

Het belang van goede communicatie

Het belangrijkste bij een oplevering is dat de communicatie tussen alle partijen positief verloopt. Die partijen zijn de eigenaars, de promotor en de syndicus.

Die is in deze fase de bepalende factor die alles in goede banen leidt. Degene die alle gemelde gebreken juist coördineert en ter plaatse beoordeelt om ze vervolgens door te geven aan de promotor.

Een correcte administratie, een goede communicatie en een probleemoplossende aanpak zijn in deze fase bepalend voor een goed verloop.

 

Ruimte, licht, lucht en een persoonlijke toets

Ruim 11 jaar geleden werd aan de Provinciale Steenweg in Schelle door bouwpromotor Anrico een stedenbouwkundige vergunning binnen gehaald voor een nieuwbouw met uitbreiding.

Dat werd Residentie “Den Tour”, een gebouw met veel ruimte, lichtinval en grote terrassen.

Tijdens de bouwfase constateerde men dat de oude gebouwen niet stabiel genoeg waren en opteerde men voor een volledige nieuwbouw. Het werd een mix van 11 appartementen en 41 kantoren met ruime ondergrondse parkeer- en opbergvoorzieningen.

De interactie tussen de bouwpromotor en de potentiële kopers maakte het mogelijk om aan elk kavel een persoonlijke toets toe te voegen.

Niet alleen wat de afwerkingsmaterialen betrof maar ook op vlak van constructie. Er werd uiteraard rekening gehouden of dat stabiel en technisch verantwoord was. De klant kreeg hierdoor het gevoel zijn eigen thuis te bepalen.

Harmonieus geheel

Het project “Den Tour” besteedt speciale aandacht aan het harmonieus samengaan van de commerciële en privatieve ruimten.

Het bewijst zo dat professioneel werken en residentieel wonen perfect kunnen samen gaan. Er ging dan ook veel aandacht uit naar de aard van de activiteiten in het commerciële gedeelte, zodat die geen overlast veroorzaken door bijvoorbeeld veel verkeer.

Deze residentie is ondertussen een trekpleister geworden voor dienstverlenende bedrijven en een bekend gebouw in Schelle.

03-Beheer is dan ook trots om hier sinds het prille begin als syndicus te mogen optreden.