Sinds 2020 is dubbel glas de norm.

Sinds 2020 moeten alle woningen, inclusief huurwoningen, minstens over dubbel glas beschikken.
De norm kadert in het streven van de Vlaamse regering om de energie-efficiëntie van bestaande woningen grondig te verbeteren. Ook de bouwsector was vragende partij voor het invoeren van deze reglementering. Deze regel geldt zowel voor kamers als voor zelfstandige woningen (studio’s, eengezinswoningen of appartementen).

Niet alle ruimtes moeten van dubbel glas voorzien worden

Deze dubbelglasverplichting vanaf 2020 geldt enkel voor de leefruimtes, keukens, slaapkamers en badkamers van een woning. In inkomhallen traphallen en gangen dient men dus geen dubbel glas te voorzien.

Wat als je niet voldoet aan de dubbelglasverplichting?

Een veelgestelde vraag is wat de gevolgen zijn wanneer niet voldaan wordt aan deze verplichting en er dus nog enkel glas aanwezig is in de woning.

Vanaf 1 januari 2020 wordt het ontbreken van dubbel glas gequoteerd met 3 of 9 strafpunten bij het opstellen van een technisch verslag. Dergelijk verslag wordt opgesteld door een wooninspecteur naar aanleiding van een woononderzoek. Meestal gebeurt dit op aanvraag van de huurder.
Is er slechts één raam waar de enkele beglazing ontbreekt dan zal het aantal strafpunten beperkt blijven tot 3. Gaat het over het algemeen ontbreken van dubbele beglazing dan zal het aantal strafpunten oplopen tot maximum 9.

Vanaf 1 januari 2023 wordt dit zelfs opgetrokken naar 9 en 15 strafpunten. Dat impliceert dat het ontbreken van dubbel glas aanleiding kan geven tot het ongeschikt verklaren van de woning. In dat geval zal de eigenaar dus werken moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken.

Bovendien kan de huurder, indien de huurwoning niet voldoet aan de dubbelglasnorm, de nietigheid van de huurovereenkomst vorderen.

Wat indien dubbel glas niet mogelijk is?

Enkel wanneer bewezen kan worden dat het juridisch of bouwtechnisch volstrekt onmogelijk is om dubbele beglazing te plaatsen, kan men spreken van overmacht. Uiteraard zal dit slechts zeer uitzonderlijk voorkomen, wanneer het bijvoorbeeld gaat over beschermde monumenten. Er zijn geen andere uitzonderingen voorzien in de wetgeving.

Wie kan beroep doen op een premie?

Elke eigenaar zal dus moeten investeren in dubbele beglazing indien die nog niet aanwezig is. Indien men er echter voor opteert om hoogrendementsglas te plaatsen, kan er onder bepaalde voorwaarden een premie worden toegekend.
Meer info daarover vindt u op de website Vlaanderen.be of op mijnbenovatie.be