Een geslaagde combinatie van kinderdagverblijf en appartementen

In de Antwerpse Wetstraat, vlakbij het centraal station en de Offerandestraat staat een strak gebouw dat het binnengebied tussen de omliggende straten invult. Er zijn enkele appartementen maar ook een grote kinderopvang voor meer dan honderd kinderen.

AG Vespa

Het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed- en stadsprojecten van Antwerpen, AG Vespa, werd in 2003 opgericht om gebouwen van de stad te beheren en te verkopen. Ondertussen is het een volwaardig publiek vastgoedbedrijf van de stad Antwerpen.

Het bouwt vanuit een bedrijfseconomische invalshoek mee aan een leefbare stad. Ze doen dat in het kader van de stadsontwikkeling en vanuit een de strategie die de stad zelf uitbouwt.

AG Vespa bouwt voor de stad Antwerpen toonaangevende woningen en publieke gebouwen. Strategische projecten waarbij ze de nadruk leggen op stevige architectuur, kwaliteit en duurzaamheid.

Al ruim negen jaar beheert het bedrijf ook een vastgoedportefeuille waar de stad op korte en lange termijn voordeel uit haalt. Zowel op financieel als maatschappelijk vlak.

Ze vormen voor het stadsbestuur dan ook een belangrijke schakel in stadsontwikkeling.

Geslaagd project

In dit project waren geen kinderziektes zoals dat meestal het geval is bij een nieuwbouw. Er doken bijzonder weinig problemen op.

De bouwheer en de aannemers hebben dus goed werk verricht.

Opmerkelijk is ook dat deze nieuwbouw eerst werd gebouwd en de appartementen pas daarna verkocht werden. Op die manier konden de kopers quasi onmiddellijk gebruik maken van hun aankoop.

Dit wijkt af van het klassieke nieuwbouwsysteem waarbij op plan verkocht wordt als toepassing op de wet Breyne.

Kinderopvang zonder geluidsoverlast

Omdat kinderdagverblijven vaak geassocieerd worden met geluidsoverlast voor buurtbewoners, was een goede isolatie van topprioriteit voor het architectenbureau Cuypers en Q.
Vooral omdat dit een opvang is voor 112 kinderen.

Centraal in het bouwblok ontwierpen ze twee gemeenschappelijke ruimten voor de kinderopvang van 8 leefgroepen met een enorm zaagtand- of sheddak.
Ze zorgden voor een performante isolatie van wanden en dak, zonnepanelen, PV-panelen en een balansventilatie met warmte recuperatie. Het dak werd uitgevoerd als groendak.

Besluit

Dit project is erin geslaagd om zeer kwalitatieve en betaalbare woningen te combineren met een groot en modern stedelijk kinderdagverblijf in een niet zo eenvoudige buurt.