Energieprestatiecertificaat (EPC) voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

Voor de verkoop of verhuur van een appartement of woning is het Energieprestatiecertificaat (EPC) al sinds 2008 verplicht. De Vlaamse Regering voert nu ook een verplicht EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw in. Zelfs als er geen appartement wordt verhuurd of verkocht, moet het attest beschikbaar zijn.

 

Wat is het EPC GD?

Het EPC gemeenschappelijke delen geeft de status weer van de energieprestatie in de gemeenschappelijke delen (het dak, de buitenmuren, gangen, traphallen, kelder, technische ruimtes, collectieve verwarming…) van een appartementsgebouw.
Het EPC GD is 10 jaar geldig en dient na verbeteringswerken (isoleren van daken en gevels, nieuwe stookinstallatie…) telkens geactualiseerd te worden.
 

Fasering

Deze nieuwe verplichting wordt gefaseerd ingevoerd. Kleinere gebouwen krijgen één of twee jaar uitstel.

  • Voor gebouwen vanaf 15 appartementen is een EPC voor de gemeenschappelijke delen verplicht vanaf 1/1/2022.
  • Voor gebouwen met 5 tot max. 14 appartementen is een EPC voor de gemeenschappelijke delen verplicht vanaf 1/1/2023.
  • Voor gebouwen met 1 tot 4 appartementen is een EPC voor de gemeenschappelijke delen verplicht vanaf 1/1/2024.

 

Uitzondering voor nieuwbouw

Er is een uitzondering gemaakt voor nieuwbouwappartementen. Voor deze gebouwen is het EPC voor de gemeenschappelijke delen pas 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning verplicht. De wetgever voorziet deze uitzondering omdat deze appartementen al energievriendelijk werden gebouwd. Ze dienen immers te voldoen aan de strengere EPB-eisen (Energieprestatie en Binnenklimaat).
 

Waarom een EPC gemene delen?

Op basis van de aanbevelingen in het EPC gemene delen kan de Vereniging van Mede-eigenaars (VME) een stappenplan uitwerken om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Dit is niet onverstandig. Niet alleen in het belang van het milieu en de stookkosten, maar ook om de waarde van het gebouw in stand te houden.
 

Controle en sancties

De controles op de aanwezigheid van een EPC GD worden uitgevoerd door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Als blijkt dat er geen EPC GD aanwezig is, kan de eigenaar van het gebouw of de Vereniging van mede-eigenaars (VME) een geldboete opgelegd krijgen. Deze boete zou kunnen oplopen tot 5000 euro.
 

Meer weten?

In ons 03beheer Magazine van juli 2021 vindt u een uitgebreid artikel rond de invoering van het EPC gemeenschappelijke delen. Lees hier alle 03beheer Magazines online.