Gooi geen vochtige doekjes in het toilet!

Vochtige doekjes worden na gebruik vaak doorgespoeld in het toilet. Maar ze horen daar niet thuis. Ze zorgen voor verstoppingen in septische putten, leidingen of riolen, én veroorzaken zelfs problemen in de waterzuiveringspompen. Aquafin voert hierrond een sensibiliseringscampagne: vochtige doekjes horen in het vuilnis, niet in het afvalwater.

Toiletpapier of vochtige doekjes? Het onderwerp is natuurlijk privé, maar wel belangrijk. Vochtige doekjes doorspoelen in het toilet zorgt namelijk voor heel wat problemen.

Hoe werkt een septische put?

Gewoon toiletpapier wordt verteerd door de micro-organismen in de septische put. Een put die groot genoeg is en een goed werkend microklimaat heeft, moet slechts sporadisch geruimd worden. De aanwezige bacteriën zorgen immers voor de afvoer van het grootste deel van de inhoud naar de riolering. Het dikke gedeelte (‘de koek’) blijft hierdoor beperkt.

Problemen met vochtige doekjes

De doekjes kunnen verstoppingen veroorzaken. Ze kleven gemakkelijk vast in leidingen, zeker als die een beperkte hellingsgraad hebben.

Bovendien breken vochtige doekjes niet af in de beerput. Ze hebben een te sterke vezelstructuur en zijn vaak behandeld met ontsmettende producten die het microklimaat van de beerput verstoren. De doekjes blijven dus in de “koek” tot de ruimdienst de put komt legen.

Aquafin grijpt in

Aquafin liet recent aan alle ruimdiensten weten dat ladingen die te veel vochtige doekjes bevatten geweigerd kunnen worden in het zuiveringsstation. De vezelstructuur van de doekjes is immers sterk genoeg om de pompen te beschadigen.

Aquafin zal de ladingen wel nog apart verwerken maar als een andere categorie van afvalwater. De prijs hiervoor ligt behoorlijk duurder. Onnodig te zeggen dat de ruimfirma deze extra kosten doorrekent aan de klant.

Het is dus beter om uitsluitend toiletpapier door te spoelen. En wie toch liever vochtige doekjes gebruikt: gooi ze niet in het toilet, maar wel in de vuilnisbak bij het restafval!