Hogere franchise door veel schade

Een verzekeraar kan de franchise (vrijstelling) verhogen wanneer er in een bepaald appartementsgebouw veel schadegevallen voorkomen. Sommige verzekeraars grijpen in wanneer men op één jaar tijd twee schadegevallen aangeeft. Anderen geven dan weer meer krediet.

Normaal gezien reageert een verzekeraar niet wanneer de schadelast lager is dan 30% van de jaarlijkse premie. Als er vaak (kleine) schadegevallen worden gerapporteerd, zal er wel ingegrepen worden, ook al blijft de last binnen die 30%.
 

Hoe bemiddelt 03beheer hierin?

03beheer bvba vraagt in dergelijke gevallen vaak de schadestatistiek op. Zo kunnen we, samen met de verzekeringsmakelaar, de concrete cijfers bekijken en de zaak op een juiste manier interpreteren. Zijn er in één jaar tijd bijvoorbeeld twee zware schadegevallen, maar werd er de voorgaande jaren geen enkel schadegeval aangegeven, dan is zo’n verhoging misschien nog bespreekbaar.

De makelaar zou de hogere franchise ook specifieker kunnen maken op basis van de schadestatistiek. Zo ‘n verhoogde vrijstelling zou dan bv. enkel toegepast kunnen worden op waterinfiltraties en niet voor alle andere soorten schadegevallen.
 

Bewijs van renovatiewerken

De syndicus kan “het verdict” van de verzekering ook beïnvloeden door een bewijs van renovatiewerken voor te leggen. Indien er bv. 2 schadegevallen waren ten gevolge van een lek door het dak maar het dak werd inmiddels vernieuwd dan kan de syndicus de verhoogde vrijstelling mogelijk nog afwenden.
 

Oude gebouwen

Oudere gebouwen die niet in de beste staat verkeren doen er soms zelfs beter aan kleine schades niet aan te geven. Zo wordt de schadestatistiek niet nodeloos verzwaard.
Bij een slechte schadestatistiek, met bv. vele kleine schades, gebeurt het regelmatig dat een verzekeringsmaatschappij niet alleen de vrijstelling maar ook de premie verhoogt en soms zelfs de polis opzegt.

Voor het gebouw in kwestie is het dan zeer moeilijk om nog een goede, betaalbare polis af te sluiten. Een nieuwe verzekeringsmaatschappij zal haar voorwaarden immers bepalen op basis van de aangeleverde, bestaande schadestatistiek.