Huurprijs indexeren? Energiezuinigheid speelt nu ook een rol

Als verhuurder kunt u doorgaans elk jaar de huurprijs indexeren. Ook de energiezuinigheid (of EPC-score) van de huurwoning speelt hierbij nu een rol. Verhuurt u een woning met een te lage energiescore, dan mag u dit jaar slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet indexeren. Deze maatregel is (voorlopig?) tijdelijk en geldt in elk van de drie gewesten.
 

Wat is indexeren?

Indexeren betekent de huurprijs aanpassen aan de stijgende levensduurte. Dit kan jaarlijks, op de verjaardag van de startdatum van het huurcontract. Indexeren gebeurt niet automatisch. Het is de verhuurder die hiervoor het initiatief neemt.
 

Hoe bepaalt u de geïndexeerde huurprijs?

De indexering van huurprijzen is gelinkt aan de gezondheidsindex en wordt berekend volgens een vaste formule.

 

Kan indexeren altijd?

Als uw huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft in uw huurwoning of -appartement, dan kan u de huurprijs in principe jaarlijks indexeren. Tenzij uw huurcontract expliciet vermeldt dat de prijs niet mag worden geïndexeerd.

Het Waalse en Brusselse gewest hebben sinds kort de indexatie ook gekoppeld aan de registratie van het huurcontract: de verhuurder mag enkel indexeren als het huurcontract officieel geregistreerd is. (NB: In het Vlaamse gewest is dit niet expliciet bepaald, maar registratie van huurcontracten is wel verplicht. Als u een huurcontract niet registreert, kan uw huurder o.m. zonder opzegtermijn het huurcontract opzeggen.)
 

Wat verandert met deze tijdelijke maatregel?

Een jaar lang wordt de huurindexatie ook gekoppeld aan de energiezuinigheid van de huurwoning. Dit komt neer op een (volledige of gedeeltelijke) opschorting van indexering voor de meest energieverslindende huurwoningen en appartementen.

Deze tijdelijke maatregel geldt in de drie gewesten, met kleine lokale verschillen.

Vlaams Gewest:

 • Duur van de tijdelijke maatregel: van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023
 • Voor huurwoningen en appartementen met EPC-score E of F, of zonder EPC-attest, mag de huurprijs in deze periode niet geïndexeerd worden.
 • Voor een huurpand met EPC-label D wordt de indexering beperkt tot 50%. Dit wil zeggen dat de verhuurder slechts de helft van het verschil tussen de oude huurprijs en de nieuwe geïndexeerde huurprijs bij de huurprijs mag voegen.
 • Voor alle andere huurwoningen (EPC-scores A+, A, B en C) verandert er niets. De jaarlijkse indexering mag volledig doorgevoerd worden.

Waals Gewest:

 • Duur van de tijdelijke maatregel: van 1 november 2022 tot 31 oktober 2023
 • Voor huurwoningen en appartementen met score F of G op het certificat PEB, of zonder certificaat, mag de huurprijs in deze periode niet geïndexeerd worden.
 • Voor huurpanden met certificat D of E wordt de indexering beperkt tot respectievelijk 75% (D) en 50% (E).
 • Voor alle andere huurwoningen (certificat A, B en C) verandert er niets. De jaarlijkse indexering mag doorgevoerd worden.

Brussels Gewest:

 • Duur van de tijdelijke maatregel: van 14 oktober 2022 tot 13 oktober 2023
 • Voor huurwoningen en appartementen met EPC-score F of G, of zonder certificaat, mag de huurprijs in deze periode niet geïndexeerd worden.
 • Voor huurpanden met EPC-label E wordt de indexering beperkt tot 50%.
 • Voor alle andere huurwoningen (EPC A, B, C en D) verandert er niets. De volledige jaarlijkse indexering mag doorgevoerd worden.

 

Wat na deze tijdelijke maatregel?

Als deze tijdelijke maatregelen aflopen, mag elke verhuurder in principe opnieuw een jaarlijkse indexering toepassen, zolang aan de basisvoorwaarden voldaan is.

In het Vlaamse en Waalse gewest zal de formule dan wel aangepast worden met een correctiefactor om te vermijden dat de huurprijs plots te veel stijgt. In het Brusselse gewest is zo’n correctie momenteel nog niet voorzien.

Het blijft ook af te wachten of deze maatregelen verlengd zullen worden, al dan niet in aangepaste vorm. In tijden van hoge energierekeningen wil de overheid enerzijds huurders beschermen. Anderzijds zetten de verschillende overheden van ons land blijvend in op duurzaamheid en omslag naar energiezuinige woningen en huurwoningen. Deze maatregel is dan natuurlijk ook een stimulans voor verhuurders om hun huurpand voldoende energiezuinig te maken.