Indexatie huurprijs van woningen met lage energiescore opnieuw toegelaten.

Huurprijs indexeren met correctiefactor

Vanaf 1 oktober 2023 gelden in Vlaanderen nieuwe regels voor de huurprijsindexatie. De tijdelijke maatregel die tussen oktober 2022 en september 2023 beperkingen oplegde aan de indexatie van de minst energiezuinige huurpanden wordt daarmee opgeheven. Ook Brussel en Wallonië introduceren gelijkaardige maatregelen, zij het met lokale verschillen.

Huurprijsindexatie was tijdelijk opgeschort

Naar aanleiding van de energiecrisis was in Vlaanderen van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023 een tijdelijke maatregel van kracht: de huurprijs van een woning of appartement met een te lage energiescore kon in deze periode niet geïndexeerd worden.

De overheid wilde met deze tijdelijke maatregel de meest kwetsbare huurders beschermen.
Tegelijkertijd worden verhuurders door maatregelen als deze aangespoord om hun huurpanden energiezuinig te maken.

Lees alle details van de tijdelijke maatregel nog eens na in ons blogartikel Huurprijs indexeren. Energiezuinigheid speelt nu ook een rol.

Indexatie opnieuw toegelaten, met correctie

Sinds 1 oktober 2023 kan een indexatie opnieuw voor alle huurwoningen. Maar voor woningen met EPC-label D, E of F dient een correctiefactor toegepast te worden zodat de huurprijs niet plots te veel stijgt.

Deze factor hangt af van het EPC-label en de verjaardatum van het huurcontract. U vindt de correctiefactoren op de website van de Vlaamse overheid.

Hoe indexeren?

De huurprijs indexeren mag éénmaal per jaar, op de verjaardag van de startdatum van het huurcontract.

De nieuwe geïndexeerde huurprijs wordt berekend volgens een vaste formule. Gebruik de op de website van Statbel om uw nieuwe huurprijs te berekenen.

Brusselse gewest

In het Brusselse gewest is vanaf 14 oktober 2023 een indexering voor huurwoningen met energiescore E, F en G opnieuw toegelaten. Ook hier wordt een aangepaste formule met correctiefactoren gehanteerd. U vindt alle berekeningen op de website van Brussel Huisvesting.

In tegenstelling tot in Vlaanderen is huurprijsindexatie in Brussel nog extra gekoppeld aan de registratie van huurcontract. Enkel geregistreerde huurcontracten kunnen jaarlijks geïndexeerd worden.

Waalse gewest

Huurprijzen van panden met energielabel D, E, F en G mogen in het Waalse gewest vanaf 1 november 2023 opnieuw geïndexeerd worden. Het Waalse gewest gebruikt een specifiek systeem en stelt ook een huurcalculator ter beschikking.

Lees meer informatie op de website van Le logement en Wallonie.

Ook hier is indexatie uitsluitend mogelijk voor geregistreerde huurcontracten.