Isolatienorm versus nieuwe EPC-regeling

Op 24 mei 2019 keurde de Vlaamse regering een hervorming van de woning-kwaliteitsnormen definitief goed. De wijziging van de wet op dakisolatie was één van de hoofdpunten. Deze wijziging heeft enkele mogelijke gevolgen voor de verenigingen van mede-eigenaars.

EPC-scores

03beheer heeft de voorbije jaren veel werk verricht om de plaatsing van isolatie op daken van appartementsgebouwen voor te leggen op algemene vergaderingen. Daardoor zijn ondertussen veruit de meeste daken conform de huidige isolatienorm.

Nu werd door de overheid een uitzonderingsmogelijkheid geïntroduceerd: vanaf 1 januari 2020 werd het EPC-kengetal van een appartement een belangrijk element. Als de EPC-waarde voldoende is, is dakisolatie niet meer noodzakelijk.

Een VME heeft echter geen zicht op de individuele EPC-scores. Dit betekent dat, wanneer een VME beslist om een dak niet te isoleren en men bij verkoop of verhuur van een appartement vaststelt dat de EPC-score onder de norm zit, de eigenaar de VME alsnog kan verplichten om het dak te isoleren.

03beheer zal gebouwen die te weinig geïsoleerd zijn dus nog steeds adviseren om dakisolatie te voorzien.

Vanuit het standpunt van de VME blijft dakisolatie een heel goede investering. De EPC-score van elk appartement wordt immers bepaald door de aanwezigheid van dakisolatie. Deze score wordt alsmaar belangrijker bij het bepalen van de verkoopwaarde van een appartement.
Bijkomend zorgt een goede isolatie van de gebouwschil en in grote mate de isolatie van het dak, voor een globale vermindering van de verwarmingskost.

Premies

Individuele mede-eigenaars kunnen in bepaalde gevallen genieten van een renovatiepremie.

Versoepelde sancties bij niet-naleving

Aanvankelijk stelde men dus dat vanaf dit jaar alle platte daken van residentiële gebouwen moesten voldoen aan de wetgeving omtrent isolatie. Bij het niet naleven ervan zouden, na inspectie, strafpunten worden toegekend. Een woning of appartement in een gebouw dat niet over de vereiste dakisolatie beschikt, zou meteen als ongeschikt verklaard kunnen worden.

Gevolg

Het gebouw zou in zijn geheel niet meer verhuurd mogen worden, dus ook de appartementen die niet onder het bewuste dak gelegen zijn.

Dit wordt vanaf dit jaar echter versoepeld. Het EPC-kengetal wordt nu een belangrijk element. Als het laag genoeg is, zullen er geen strafpunten toegekend worden, ook al ontbreekt de vereiste dakisolatie.