Kabels en leidingen aanleggen in de gemene delen

Als u aanpassingen wil maken aan uw internetverbinding, elektriciteit, domotica, waterleiding… dient u meestal ook in de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw leidingen, kabels of aansluitingen te voorzien. Mag dit zomaar? Hoe gaat u te werk? Waar moet u op letten?

 

Nutsvoorzieningen aanleggen in gemene delen is toegelaten

Het is toegelaten om nutsvoorzieningen (energie, water, telecommunicatie) aan te leggen in de gemene delen. Hiervoor is geen goedkeuring van de Algemene Vergadering nodig. De laatste wetswijziging van 2018 heeft dit specifiek zo voorzien. Met deze regeling is het risico weggewerkt dat een mede-eigenaar niet de juiste infrastructuur zou kunnen aanleggen omdat hij op de Algemene Vergadering niet de vereiste meerderheid behaalt.

Er zijn wel twee voorwaarden:

 • De werken zijn bedoeld om de bestaande infrastructuur beter te maken.
 • Andere mede-eigenaars of de Vereniging van Mede-eigenaars (VME) mogen geen financiële lasten ondervinden.

 

Hoe gaat u te werk?

 • Als u werken plant aan nutsvoorzieningen dient u dit op voorhand aan te kondigen. Stuur een aangetekend schrijven naar de syndicus. Doe dit minstens 2 maanden voor de start van de werken. In uw schrijven licht u kort de werken toe: wat gaat u wijzigen, wat is de impact op de gemene delen, gaat het om een optimalisatie van de bestaande toestand…?
 • Als de werken starten zorgt u ervoor dat u de minst mogelijke hinder veroorzaakt voor de andere bewoners.
 • U houdt de syndicus op de hoogte.

 

Komt de VME tussen?

De syndicus licht de VME in over uw plannen. De VME kan dan eventueel beslissen dat ze zelf de nodige optimalisatiewerken wil uitvoeren. Deze werken dienen dan wel binnen het half jaar na ontvangst van uw schrijven gestart te worden.

De VME zou ook verzet kunnen aantekenen tegen uw plannen. Hiervoor geldt een termijn van twee maanden na ontvangst van uw aangetekende brief. Het verzet is alleen maar gegrond in 4 gevallen:

 • In de gemene delen van het gebouw bestaat al een dergelijke infrastructuur. Uw werken zijn eigenlijk overbodig.
 • De geplande werkzaamheden zullen ernstige schade toebrengen aan het gebouw.
 • Uw werken betekenen geen optimalisatie van de bestaande toestand.
 • Uw werken verhogen de financiële lasten voor de andere mede-eigenaars of voor de VME.

 

Voor welke werken geldt deze regeling?

De wet van 2018 bakent duidelijk af:

 • De werken moeten gaan over het leggen van kabels, leidingen en bijhorende faciliteiten in de gemene delen van het gebouw.
 • Het gaat om werken aan nutsvoorzieningen. Met “nutsvoorzieningen” wordt energie (gas, elektriciteit), water en telecommunicatie bedoeld.

 

Wat met laadpalen en zonnepanelen?

Voor het installeren van een oplaadpunt voor een elektrische wagen in de gemene delen geldt deze regeling. Deze werken vallen immers perfect binnen beide afbakeningen van de wet.

Specifiek voor laadpalen stelt zich voor de VME ook de uitdaging om een duidelijke toekomstbestendige oplossing te bieden. Lees daarover ons blogbericht “Ieder zijn laadpaal”.

Wat met het installeren van zonnepanelen? Deze werken gaan wel over energie maar niet om het leggen van “kabels, leidingen en bijhorende faciliteiten”. Hier geldt de regeling dus niet. Een mede-eigenaar die graag zonnepanelen legt heeft de toestemming van de Algemene Vergadering nodig.