Maatregelen voor uw energiefactuur.

In 2022 en 2023 deed de overheid heel wat inspanningen om de energiefacturen voor de burger draaglijk te houden. Ook de syndicus speelde zijn rol in de uitvoering van deze maatregelen.

Het verlaagde BTW-tarief

In de loop van 2022 werd de BTW op de levering van gas en elektriciteit verlaagd van 21% naar 6%. Deze tijdelijke maatregel werd vanaf april 2023 omgezet naar een permanente BTW-verlaging. Deze verlaging is ook gekoppeld aan een hervorming van de accijnzen. Op deze manier wil de overheid de energiefactuur verlichten en afstemmen op mogelijke prijsschommelingen.

Belangrijk is dat deze permanente regeling enkel geldt voor particulieren. Professionele klanten betalen sinds april 2023 opnieuw 21% BTW op energie. Het verlaagde tarief is ook niet van toepassing op de levering van stookolie.

6% ook in uw appartementsgebouw

De overheid heeft een speciale regeling uitgewerkt waardoor ook de bewoners van een appartementsgebouw de BTW-verlaging naar 6% krijgen voor gas en elektriciteit. De syndicus bezorgt hiervoor een formele verklaring aan de energieleverancier. Dit is uiteraard een zeer positieve zaak voor de VME’s die de afgelopen 2 jaar gebukt gingen onder torenhoge energiekosten.

Premies voor de bewoners

Iedereen die voor zijn woning een residentieel contract voor elektriciteit heeft, kon rekenen op een premie. De premie bedroeg 122 euro voor november en december 2022 en 183 euro voor januari tot maart 2023. De premies werden uitbetaald onder de vorm van korting op uw factuur.

Voor de levering van gas gold dezelfde regeling. Probleem hierbij was dat appartementsbewoners die wonen in een gebouw met collectieve verwarming zelf geen contract hebben afgesloten. De overheid wou ook niet dat de syndicus of VME de premies zou ontvangen. De uitbetaling werd voorbehouden voor de bewoners (huurders of mede-eigenaars) die in het gebouw gedomicilieerd zijn.

Ook hier kon de syndicus zijn rol spelen. Op de website van de FOD Economie dienden we een verklaring op erewoord met de nodige informatie in. Vervolgens verwittigden we alle betrokken bewoners en bezorgden hen een eenvoudige handleiding om hun premie aan te vragen. Net zoals voor elektriciteit werd deze premie opgesplitst in 2 delen: 270 euro voor pakket 1 (november en december 2022) en 405 euro (januari, februari en maart 2023) voor pakket 2.

Weet u nog hoe het begon? Herlees hier onze eerste berichtgeving rond de crisis op de Europese Energiemarkt.