Mag u nog verwarmen met stookolie?

Stookolie of mazout is in ons land lang een belangrijke bron van energie geweest. Vandaag is het wel duidelijk dat verwarmen met stookolie erg belastend is voor het milieu. In het kader van de klimaatdoelstellingen en de omslag naar meer duurzame, hernieuwbare energie heeft de Vlaamse regering beslist om vanaf 1 januari 2022 beperkingen in te voeren. Als u verwarmt met stookolie mag u dat nog blijven doen, maar het plaatsen van nieuwe ketels zal in bepaalde gevallen niet meer toegestaan zijn. De regels gelden zowel voor woningen als niet-residentiële gebouwen.

 

Verboden stookolieketels te plaatsen in nieuwbouw

Bij een nieuwbouwproject is het vanaf 1 januari 2022 niet meer toegelaten om te kiezen voor een stookolieketel. Ook als u een bestaande woning grondig renoveert (ingrijpende energetische renovatie – IER) geldt dit verbod. En belangrijk, er zijn geen uitzonderingen op dit verbod. Ook als u bijvoorbeeld in uw straat niet kunt aansluiten op aardgas mag u niet meer kiezen voor stookolie. U dient voor uw nieuwbouw een ander duurzaam energie-alternatief te voorzien. Denk aan een warmtepomp, pelletketel, zonneboiler of zonnepanelen.

 

Mag u een bestaande mazoutketel nog vervangen in 2022?

De vraag die hier meespeelt is: “Kunt u eenvoudig overschakelen op aardgas of niet?”. Is uw bestaande stookolieketel aan vervanging toe, dan is omschakelen naar aardgas het eerste alternatief.

  • Als u mogelijkheid hebt om aan te sluiten op aardgas, is het vanaf 1 januari 2022 niet meer toegelaten om een bestaande stookolieketel te vervangen door een nieuwe. Kleine herstellingen uitvoeren aan een defecte ketel mag wel.
  • Als er voor uw woning geen mogelijkheid is voor een aardgas-aansluiting, dan mag u een bestaande stookolieketel wél nog vervangen. In Vlaanderen mogen fabrikanten tot 2035 stookolieketels verkopen.

 

Kunt u een boete krijgen als u in 2022 blijft verwarmen met stookolie?

Als u vandaag met stookolie verwarmt kunt u dat blijven doen. Vanaf 1 januari 2022 dient u wel rekening te houden met de nieuwe regels.

Wie de regels niet naleeft en in 2022 toch een stookolieketel plaatst waar het niet meer toegestaan is, kan zich wel aan een fikse boete verwachten. Het basisbedrag is 3.000 euro. Dit bedrag kan nog oplopen met 2.000 euro per gebouweenheid.

 

Klimaatdoelstellingen in elk gewest

Het is duidelijk dat de Vlaamse regering met deze maatregelen een nieuwe stap zet richting duurzame energie. Ook de andere gewesten in ons land staan voor dezelfde uitdaging. De invulling verschilt momenteel wel van gewest tot gewest. 
Zo kiest het Brusselse gewest ervoor om strikter te zijn en de verkoop van stookolieketels toe te laten tot 2025 (in plaats van 2035 zoals in Vlaanderen en Wallonië). 
Wallonië heeft op dit moment nog geen concreet installatieverbod voor stookolieketels uitgewerkt. In Brussel en in Wallonië zijn er wel al aanmoedigingspremies voor wie wil overschakelen van stookolie naar aardgas.