Moeten alle mede-eigenaars een condensatieketel nemen?

Wanneer één mede-eigenaar een nieuwe verwarmingsketel installeert, moet de schoorsteen in veel gevallen aangepast worden. Kan de VME (Vereniging van Mede-Eigenaars) de andere mede-eigenaars daarom verplichten om ook om te schakelen? De rechter sprak zich uit…

Strenge normen voor nieuwe ketels

Sinds 26-09-2015 legt de Ecodesign verordening de verplichting op dat verwarmingsketels die bij de fabrikant de deur uit gaan, een bepaald rendement moeten hebben. Een condensatieketel is in principe de minimumnorm. Oude ketels mogen in gebruik blijven tot ze aan vervanging toe zijn. Wordt er toch een nieuwe ketel geïnstalleerd, moet die wel aan de strenge normen voldoen.

Geldt deze regel ook voor appartementsgebouwen?

De enige belangrijke uitzondering die gold op deze regel was, wanneer verschillende centrale verwarmingsketels op één schoorsteen aangesloten waren. In dat geval werden er nog ‘atmosferische ketels’ (type B1) toegelaten.

Verstrengde normen

Sinds 2018 werden de normen nogmaals strenger en dan vooral die m.b.t. de uitstoot van stikstofoxide (NOx). Daardoor zullen er, eens de voorraad uitgeput is, nog weinig of geen B1-ketels meer te verkrijgen zijn. Ze voldoen immers niet aan de strengere eisen. Om reparaties van die ketels moeilijker te maken, zullen ook de normen op reserve-onderdelen strenger worden.

Schoorsteen aanpassen

Wanneer een mede-eigenaar in een appartementsgebouw zijn ketel wil vervangen door een condensatieketel, zullen de schoorstenen in de meeste gevallen aangepast moeten worden.
 Hierover moet de algemene vergadering beslissen met een 2/3 meerderheid.

Moet iedereen mee overstappen?

Dat is meestal wel nodig. Na onderzoek blijkt immers dat de schoorsteen in veel gevallen enkel aangepast kan worden, wanneer alle gebruikers van die schoorsteen tegelijk overstappen naar condensatieketels.

Kan men dat verplichten?

Dat was de vraag van een mede-eigenaar die door de VME verplicht werd om, samen met alle andere mede-eigenaars die dezelfde schoorsteen gebruiken, een condensatieketel te plaatsen. Zijn vorige ketel was amper drie jaar oud. Hij vond dat de VME niet het recht had zich uit te spreken over zijn privé ketel.

Het oordeel van de rechter

De vrederechter (vred. Veurne, 18-12-2018) bevestigde dat de VME wel degelijk mag beslissen om de schoorsteen aan te passen. Zelfs wanneer die beslissing tot gevolg heeft dat iedere mede-eigenaar zijn privé ketel moet vervangen.
De VME heeft immers ook het wettelijke beslissingsrecht over werken aan bepaalde privatieve delen die om economische of technische redenen, uitgevoerd zullen worden door de VME.

Laat u voldoende informeren

Het is belangrijk dat de mede-eigenaars zich hierover voldoende informeren, zodat ze met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen. De informatie gaat over zowel de technische mogelijkheden en beperkingen als over de exacte werken die uitgevoerd zullen worden. Een onderzoek door een studiebureau of erkend verwarmingsinstallateur is daarom aangewezen.

De algemene vergadering mag beslissen om een gedeelde schoorsteen aan te passen voor gebruik van enkel nog condensatieketels. Ook als dit betekent dat alle mede-eigenaars dan privé een nieuwe verwarmingsketel moeten plaatsen, aldus de rechter.