Nieuwe appartementswet mét regeling voor wanbetalers

Op 01-01-2019 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de wet inzake mede-eigendom.

Om welke wijzigingen gaat het?

Zoals al lang aangekondigd, werd vanaf 2019 hierdoor o.a. de meerderheidsregel voor de algemene vergadering versoepeld. In plaats van een 3/4 meerderheid volstaat dan een 2/3 meerderheid. Bij conflicten zal een voorlopig bewindvoerder aangesteld kunnen worden. Eén mede-eigenaar zal zich niet meer kunnen verzetten tegen een volledige heropbouw van een gebouw.

Er kwam ook een verplichte bijdrage aan het reservekapitaal en een regeling om nutsvoorzieningen, zoals elektrische laadpalen aan te leggen. Die maatregelen zaten, zoals u wellicht weet, al langer in de pijplijn…

Op de valreep werd er vóór de goedkeuring van de wet in de Kamer, ook een extra bepaling toegevoegd over een voorrecht dat van pas zal komen bij structurele wanbetalers.

Waarover gaat de wijziging betreffende wanbetalers?

Indien een mede-eigenaar ook na aanmaningen zijn bijdragen niet betaalt, dient de syndicus naar de rechter te stappen. Ook als er een vonnis komt, is het probleem echter nog niet altijd van de baan.

Heeft de mede-eigenaar geen loon of bezittingen waar u beslag op kan (laten) leggen, dan kunt u de deurwaarder altijd beslag laten leggen op het appartement van de wanbetaler. Dat kan dan openbaar verkocht worden om met de verkoopprijs de schulden te betalen.

Krijgt de VME dan haar deel?

Niet altijd, dat was in het verleden dikwijls een probleem. Na de verkoop gebeurt de verdeling van de verkoopprijs immers onder de verschillende schuldeisers van de mede-eigenaar én krijgen de bevoorrechte schuldeisers voorrang. Daardoor bleef de VME dikwijls toch met lege handen achter…

Sinds 2019 krijgt de VME voorrang. Deze bepaling werd immers op de valreep nog toegevoegd aan de nieuwe wet (nieuw lid 7, art 27 Hypotheekwet). De vereniging van mede-eigenaars krijgt met name een voorrecht voor de betaling van de achterstallige bijdragen.

Het voorrecht wordt wel beperkt tot de bijdragen van het lopend boekjaar en die van het eraan voorafgaand boekjaar. Als syndicus treuzelt u dus best niet te lang om aanmaningen te sturen voor de bijdragen en desnoods een procedure op te starten. Wacht u te lang, dan kan de VME immers geen beroep meer doen op het voorrecht.

Het voorrecht verleent zelfs voorrang op de hypothecaire schuldeisers. De VME zal dus zelfs voorrang krijgen op de schuldvorderingen van de bank waar de mede-eigenaar nog een lening had lopen. Ze kan er dus redelijk gerust in zijn dat ze haar centen ziet.