Ontbinding van huurcontract voor het houden van huisdieren

In het Leuvense deed een vrederechter uitspraak over het ontbinden van een huurcontract in het nadeel van een huurster die met talrijke katten leefde in een appartement. Dit gebeurde op aandringen van de mede-bewoners van het gebouw die last hadden van geurhinder. Er werd beslist dat de huursters en haar katten het appartement moesten verlaten. Ook de verhuurder stond achter het besluit.

Het houden van huisdieren in een huurpand

Een huurcontract mag, rekening houdend met het recht op eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven van de huurder, geen totaalverbod op het houden van huisdieren bevatten. Er mag wel een clausule in staan die bepaalt dat het verboden is dieren te houden die de buren kunnen hinderen.

Toen deze huurster het appartement betrok had zij geen huisdieren. Na een tijdje had ze drie katten en nog later leefden er zelfs 20 poezen in het appartement van 80 m2.

De buren klaagden over hevige geurhinder. Zij spraken haar hier meermaals over aan, maar de situatie veranderde niet.

Vrederechter verklaart klacht ongegrond

Er staat contractueel vast dat bewoners een gebouw als goede huisvaders moeten bewonen en individueel instaan voor de rust en vrede in het pand.
Omdat er hier geen rekening gehouden werd met de burenklachten, sprak men de VME aan als bemiddelaar tussen de mede-bewoners en het gerecht.

Aanvankelijk verklaarde de vrederechter de vordering van de VME ongegrond omdat er geen contractuele band bestaat tussen de VME en de huurster.

De vordering tot ontbinding van het huurcontract ten nadele van de huursters uitgaande van de VME kon dus niet worden toegekend.

Vaststelling ter plaatse

Bij bezoek aan het pand stelde de vrederechter echter vast dat het appartement vol stond met krabpalen, manden en kastenspeeltjes en dat er diverse voeder- en kattenbakken waren. Ook stond er een verzameling volle vuilniszakken.

De dame in kwestie bekende dat ze de kattenbakken maar één keer per dag verschoonde en dat de volle vuilzakken lange tijd in het appartement bleven staan. Ze beweerde wel sprays te gebruiken om de geurhinder te verminderen.
Na de burenklachten is ze de kattenbakken vaker gaan verschonen, maar dat veranderde niet veel aan de hinder.

Verhuur voor menselijk gebruik

Gezien het appartement contractueel verhuurd werd voor menselijk gebruik en er ook schade aangericht was door de vele poezen, stond de verhuurder achter de vraag van de buren om het huurcontract te ontbinden.

Volgens de vrederechter is er in dit geval bewezen dat de huisdieren hevige geurhinder veroorzaakten. Voor de definitieve uitspraak hield hij ook rekening met het feit dat de buren hun klacht meermaals geuit hadden tegen de huurster zelf.

 

Verplichtingen werden niet nagekomen

De huurster ging akkoord met de huurovereenkomst toen ze het contract tekende en is vervolgens haar verplichtingen als huurder niet nagekomen. Een ontbinding van contract was hier dan ook gegrond.

De huursters moest het pand verlaten met betaling van wederverhuringsvergoeding aan de verhuurder.