Opgelet! Boetes bij laattijdige modernisering van liften.

juni 2019
Sinds 2003 zijn er specifieke eisen ter beveiliging van het gebruik van alle liften in België.
Zo zijn er ook bepaalde voorschriften voor onderhoud, inspectie, risico-analyse én voor de modernisering van de liften. Eigenaars en syndici beschikken dan ook over concrete procedures en tijdschema’s hieromtrent. Eind 2012 werden er enkele wijzigingen aangebracht, die een impact hebben op de moderniseringstermijnen. Om controles en boetes van de FOD Economie te voorkomen, zetten we één en ander voor u op een rijtje.

Lees hier het meest recente blogbericht (2023) i.v.m. de renovatie van historische liften.

Einddata hangen van het bouwjaar af

De modernisering bestaat niet langer uit twee delen met elk een verschillende einddatum, maar uit een gespreide uitvoering in de tijd. De uiteindelijke uitvoeringsdata zijn afhankelijk van het bouwjaar (de leeftijd dus) van de lift.

Hieronder ziet u wanneer de fases van de moderniseringswerken uiterlijk moeten uitgevoerd worden.

Termijn van de modernisering

 • vanaf 1 april 1984  —  ten laatste 31 december 2014
 • van 1 januari 1958 tot 
31 maart 1984  —  ten laatste 31 december 2016
 • voor 1 januari 1958  —  ten laatste 31 december 2022

Controles

Zoals u ziet is de uitvoeringstermijn voor de recentste liften (geplaatst vanaf 1 april 1984) ondertussen verstreken. Deze liften zouden dus al gemoderniseerd moeten zijn.
De FOD Economie bevestigt dat er controles volgen voor liften die niet tijdig werden gemoderniseerd. Er zal hiervoor informatie opgevraagd worden bij de onafhankelijke keuringsorganismes van wettelijke controles van het liftenpark.

Sancties

Het is de wetgever menens wat de modernisering van de liften betreft! Het aantal controles werden beduidend opgevoerd en er staan zeer hoge boetes op installaties die niet conform zijn gemoderniseerd.
Onderstaand alle mogelijk sancties die van toepassing zijn op liften die niet voldoen aan de wetgeving. Bij niet tijdige modernisering, kunnen de boetes al snel oplopen tot 15.000 euro!

Vastgestelde inbreuk en sancties

 • Geen veiligheidsdossier  —  5.000 euro
 • Geen volledige instructies in de kooi (taal)  —  5.000 euro
 • Geen preventief onderhoud  —  5.000 euro
 • Geen preventieve inspectie  —  5.000 euro
 • Geen risicoanalyse  —  C x E x 100 euro
 • Lift in gebruik ondanks ernstig risico (beslissing C) vastgesteld door EDTC  —  15.000 euro
 • Lift in gebruik met verbroken verzegeling  —  verwijzing naar strafrechtbank

Modernisatiewerken van de liften na 01.04.1984

 • Geen getekend voorstel en ernstig risico  —  C x E x 200 euro, min. 15.000 euro
 • Geen getekend voorstel, geen ernstig risico–  C x E x 50 euro
 • Bestaand getekend voorstel maar niet uitgevoerd  —  C x E x 50 euro
 • Geen elektronisch veiligheidsdeur noch kooideur(2)  —  12.500 euro
 • Geen mechanische vergrendeling(2)  —  12.500 euro
 • Onjuiste stopnauwkeurigheid (frequentiebediening)(2)  —  12.500 euro

C = capaciteit van de lift, E= aantal verdiepingen van het gebouw
(1) bij meerdere inbreuken wordt het hoogste bedrag als boete genomen
(2) of maatregelen die een evenwaardig veiligheidsniveau geven
(3) naargelang het geval kan de lift ook buiten dienst worden gesteld als voorzorgsmaatregel
*Bron: Vastgoedflitsen 02/2015

Hoe deze boetes voorkomen?

Eerst en vooral moet een onafhankelijk keuringsorganisme de tekortkomingen vaststellen op basis van een risico-analyse. Deze analyse vermeldt alleen de minimum verplichte moderniseringswerken. Tijdens de werken kan eventueel nog beslist worden om andere verbeteringen (frequentiesturing, nieuwe liftmotor, volledige kooi-renovatie enz.) te laten uitvoeren met oog op het comfort, de levensduur en het energieverbruik van de liften.

Op basis van de risicoanalyse kan de syndicus vervolgens bij verschillende liftmaatschappijen offertes opvragen die hij ter goedkeuring voorlegt aan de algemene vergadering. Na de uitvoering van de werken komt het keuringsorganisme ter plaatse een ‘controle na modernisering’ uitvoeren.

De werken worden geïnspecteerd en vergeleken met de risicoanalyse. Bij een positieve beoordeling levert het keuringsorganisme een attest van regularisatie af met de bevestiging dat de lift voldoet aan het KB ‘liften’.

De syndicus archiveert dit attest in het liftdossier. Wie over dit attest beschikt vóór de vooropgestelde einddatum van modernisering, loopt geen enkel risico op boetes.
In het andere geval …