Organisatie van de Algemene Vergaderingen in 2022.

Sinds 23 december 2021 gelden nieuwe maatregelen voor de Algemene Vergaderingen. Fysiek aanwezig zijn kan door de coronapandemie nog steeds niet maar er is nu wel opnieuw een wettelijk kader om de versoepelde schriftelijke procedure te gebruiken. Deze nieuwe maatregelen gelden tot en met 31 mei 2022.

 

Fysieke aanwezigheid kan nog niet

  • Een Algemene Vergadering met fysieke aanwezigheid mag op dit moment nog niet georganiseerd worden omdat het, in tegenstelling tot vorig jaar, wordt beschouwd als een als een private bijeenkomst en dergelijke bijeenkomsten alleen toegelaten zijn in de privéwoning.
  • Ook een hybride vorm – een Algemene Vergadering met de keuze tussen fysieke of digitale aanwezigheid – kan nog niet.

 

De schriftelijke procedure wordt opnieuw mogelijk

De versoepelde schriftelijke procedure werd in 2021 als tijdelijke maatregel mogelijk gemaakt door de Coronawet Justitie. De publicatie van de nieuwe wet op 23 december 2021 laat nu toe om deze procedure opnieuw te gebruiken.

  • De versoepelde schriftelijke procedure geeft de mogelijkheid om schriftelijk beslissingen te nemen als meer dan de helft van de mede-eigenaars (voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten) het schriftelijk stemformulier tijdig indient.
  • Ondertekende stemformulieren moeten elektronisch of via de post aan de syndicus bezorgd worden binnen de 3 weken na de verzending.
  • Voor de besluitvorming gelden de gekende wettelijk bepaalde meerderheden.

 

Alle Algemene Vergaderingen in 2022 gaan door

De wetgever heeft ons dus nu opnieuw de middelen gegeven om alle Algemene Vergaderingen dit jaar te kunnen organiseren.

  • Waar wenselijk, noodzakelijk en mogelijk plannen we de Algemene Vergaderingen in met deze schriftelijke procedure.
  • Andere Algemene Vergaderingen zullen we met fysieke aanwezigheid organiseren van zodra dit opnieuw mag. In het afgelopen jaar hebben we immers meermaals vastgesteld dat een fysieke algemene vergadering veel meer mogelijkheid tot kwalitatief overleg biedt.

 

Waarom geen volledig digitale Algemene Vergadering?

Een volledig digitale vergadering is toegelaten maar in de praktijk vaak onmogelijk. De wet op de mede-eigendom voorziet de mogelijkheid, maar digitale deelname kan niet verplicht worden. Elke deelnemer kan ook nog steeds kiezen om alleen maar fysiek te willen deelnemen aan de vergadering.

Deze keuzemogelijkheid maakt dat een volledig digitale Algemene Vergadering in de praktijk vaak niet mogelijk is. Het volstaat immers dat 1 deelnemer zijn voorkeur uit om alleen maar fysiek te willen deelnemen en de digitale vergadering mag niet georganiseerd worden.