Wat u best weet alvorens een appartement te kopen

Indien een pand in mede-eigendom wordt verkocht dient de notaris, de makelaar of de verkoper voor de ondertekening van de verkoopovereenkomst, aankoopbod of aankoopbelofte aan de nieuwe mede-eigenaar inlichtingen en documenten over te maken die hem het nodige inzicht geeft in de werking van de betrokken vereniging van mede-eigenaars.

De correcte overhandiging van deze inlichtingen en documenten zorgen er dus voor dat de kandidaat-koper op de hoogte is van de inhoud van lopende juridische procedures, geplande renovatiewerken én vooral de financiële impact ervan.

Verzuim

Bovengenoemden dienen deze informatie op te vragen bij de syndicus die deze binnen de 15 dagen dient over te maken. 03beheer volgt deze termijn stipt op maar stelt regelmatig vast dat de verkoper of diens aangestelde, de informatie niet of te laat meedeelt aan de (kandidaat) koper.

Ook wordt deze pre-contractuele informatie soms te laat bij de syndicus opgevraagd.

Concreet betreft het volgende zaken:

  • het bedrag van het werkkapitaal en het reservekapitaal
  • het bedrag van de eventuele door de overdrager verschuldigde achterstallen
  • de toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng met betrekking tot het reservekapitaal en waartoe de algemene vergadering voor de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten
  • in voorkomend geval het overzicht van de hangende gerechtelijke procedures in verband met de mede-eigendom
  • de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de vorige 3 jaarperiodieke afrekeningen van de lasten van de vorige 2 jaar
  • een afschrift van de recentste balans die door de algemene vergadering werd goedgekeurd