Premie voor omvangrijke renovatie van ketels en schouwen nagenoeg uitgeput

De overheid gaf eigenaars die hun ketels en schouwen vernieuwen een stevige duw in de rug! Vandaag in 2022 zijn de premies echter nagenoeg uitgeput en is er geen zicht op een volwaardig alternatief.

 

Verplichte omschakeling naar condensatiegasketels

Iets oudere appartementsgebouwen met individuele verwarming worden sinds enige tijd verplicht om hun verwarming te vervangen ook al is die in vele gevallen nog niet versleten of aan vervanging toe. De huidige wetgeving laat immers niet langer toe om een (privatief) B- toestel of atmosferische ketel te plaatsen.

Bij vervanging is men verplicht om een condensatiegasketel te plaatsen. Die toestellen kunnen echter in de meeste gevallen niet op de bestaande schouw aangesloten worden. In dat geval moet er een nieuwe schouw geplaatst worden maar worden de overige eigenaars, aangesloten op dezelfde schouw ook verplicht om hun ketel te moderniseren. Een condensatieketel mag immers niet op dezelfde schouw worden aangesloten als een atmosferische ketel.

 

Structurele werken en complexe renovaties

Vele verenigingen hebben daarom plannen gemaakt om structurele werken uit te voeren. In sommige VME’s kon niet langer gewacht worden en werden ketels en schouwen reeds vervangen.

Zulke werken kosten de mede-eigenaars handenvol geld want bij zulke complexe renovaties komt er heel wat kijken. Vaak gaat de plaatsing van de nieuwe schouw ook gepaard met kap- en breekwerken waarbij er ook ingrepen noodzakelijk zijn in het appartement.

 

De vervangpremie van GAS.BE is (was) een stevige duw in de rug

In 2020 kwam er goed nieuws voor de VME’s die bezig waren met zulke renovatie of die in de nabije toekomst zulke renovatie planden! De overheid heeft voor de vervanging van een ketel de zogenaamde vervangpremie in het leven geroepen. De subsidie is van toepassing voor de vervanging van ketels die dateren van voor het jaar 2000.

De premie bedraagt 500 euro voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op aardgas met een vermogen van 70 kW. Indien men een zwaardere ketel voorziet wordt 5 euro extra per kW toegekend. Indien men een apart toestel voor warm water plaatst wordt de premie met 200 euro verhoogd. Alle details over deze premie zijn terug te vinden op deze website.

Twee jaar later blijkt deze vervangpremie nagenoeg uitgeput te zijn. De budgetten voor klanten van distributienetbeheerders Rega en Fluvius zijn definitief opgebruikt en worden niet meer vernieuwd. Het budget voor ORES klanten raakt op, klanten van Sibelga zouden de premie wel nog kunnen aanvragen.

 

Extra premie voor aanpassing van de schouwen

Naast voormelde premie voor de ketel wordt er ook een premie voorzien voor VME’s die bij een renovatie de schouw moeten aanpassen. Deze premie bedraagt 300 euro per aangesloten condensatieketel. De voorwaarde is dat op ieder aansluitpunt van de gerenoveerde collectieve schoorsteen er een condensatieketel wordt aangesloten.

De premie geldt voor renovaties uitgevoerd na 31 december 2020 (de datum van de eerste factuur telt). Alle details vindt u hier.

Het is alleszins erg goed nieuws dat de overheid inzag dat zonder noodzakelijk steuntje in de rug een dergelijke omvangrijke renovatie voor veel VME’s quasi onmogelijk was. Anderzijds kwam de premie redelijk laat. Op deze manier worden de VME’s die niet bij de pakken bleven zitten en de nodige renovaties reeds doorvoerden, niet beloond voor hun goede intenties.

Ook deze premie lijkt nagenoeg uitgeput te zijn. De gebouwen die aangesluiten zijn op de distributienetten van Fluvius en Sibelga kunnen niet meer van deze premie genieten. Alleen gebouwen die aangesloten zijn op het distributienet van ORES of Resa kunnen nog van deze premie genieten tot de uitputting van hun respectieve budgetten.

De vervangpremie voor oude gastoestellen en de renovatiepremie voor de collectieve schoorsteen bleken een tijdelijke pleister op de wonde voor omvangrijke renovaties te zijn waardoor meer en meer VME’s opnieuw zonder noodzakelijk steuntje in de rug komen staan.

“In 2022 blijkt dat de premies zo goed als uitgeput zijn. Een volwaardig alternatief is er op dit moment niet”