Renovatie van privatieve CV-ketels

De huidige wetgeving laat niet langer toe om een (privatief) B-toestel of atmosferische ketel te plaatsen. Dat zijn de toestellen die aangesloten zijn op een rookgasafvoer en waarbij verbrandingslucht rechtstreeks uit de opstellingsruimte komt. In de plaats daarvan moet een condensatie-gaswandtoestel geplaatst worden. Bij mede-­eigendom komt hier heel wat bij kijken.

Wij als syndicus hebben in verband met deze wetgeving al heel wat geleerd en die kennis nemen we mee naar volgende projecten.
We zetten de belangrijkste bevindingen op een rijtje en illustreren ze met een praktijkcase.

Voorafgaand onderzoek

In eenzelfde (gemeenschappelijke) schouw (of ‘shuntschouw’) mogen afvoeren van atmosferische ketels niet samenkomen met die van condensatieketels.

Als één van de mede-eigenaars een condensatieketel wil plaatsen, moet eerst gecheckt worden of er al ketels aangesloten zijn op de schouw. Zo ja is het noodzakelijk om na te gaan of de plaatsing van een individueel schouwkanaal in de bestaande shuntschouw geen problemen kan veroorzaken voor de andere ketels. Zowel de schachten als de aard van de aangesloten toestellen moeten daarvoor onderzocht worden.

Bovendien is er vooraf ook een studie nodig van de situatie per gebouw en per appartement.

 

Voorbeeldcase

Voor dergelijke werken in een appartementsgebouw in Brasschaat werd aan verschillende aannemers een offerte gevraagd. De algemene vergadering koos daaruit een firma die een “plan van aanpak” bezorgde waarop de bewoners/eigenaars voluit konden vertrouwen.

Onderaan volgen enkele beelden van de betreffende shuntschouwen en rookgasafvoeren en het plan van aanpak dat de voorkeur had. Het grote voordeel in dit gebouw was de gemakkelijke bereikbaarheid van de afvoerkanalen. Daardoor was er maar weinig breekwerk nodig.

In een ander geval, in de Lange Kongostraat in Antwerpen, was het minder eenvoudig. Daar waren de schouwen complexer opgetrokken wat om meer aanpassingswerken vroeg. Voor het overige waren beide situaties min of meer vergelijkbaar.

 

Plan van aanpak

Het is altijd de bedoeling dat de bewoners een minimum aan last ondervinden van de werken. Zo werden kap- en slijpwerken uitsluitend met afscherming uitgevoerd.
Voor het aanvatten van de werken werd de installatie getest op eventuele onvolkomenheden, die vervolgens onmiddellijk werden gemeld.
De bewoners zaten maar twee kalenderdagen zonder warm water en CV.
De toevoer van koud water bleef gegarandeerd tijdens de werkzaamheden, op 1 werkuur per appartement na.
De werken werden zo gepland dat er slechts 4 appar­tementen per partieel werden afgesloten en dus buiten dienst waren.
Het was wel opportuun dat de 4 appartementen, aangesloten per shunt rookgasafvoer, gelijktijdig werden aangevat.
Tijdens de werken fungeerden één of meerdere eigenaars als aanspreekpunt voor de andere bewoners. Zo konden zij gevraagd worden om toegang te verlenen tot de appartementen van bewoners die afwezig waren.

Een voorbeeld van de planning

  • maandag: voorbereiding rookgasmodules 
 en inventaris materiaal /  
 testen gas en waterdichtheid
  • dinsdag: presenteren materialen /opbouw
  • woensdag: afbraak /afkoppeling waterzijde 
 en rookgaszijde / 
 voorbereiding ketels aansluitingen
  • donderdag:  afwerking waterzijde en 
 indienststelling rookgaszijde 
 + test brander en keuringsverslag
  • vrijdag: reserve / service en indienstelling 
 “ fijne afstelling “

(woensdag en donderdag =CV buiten dienst)

 

Een mede-eigenaar wil een condensatieketel plaatsen

Onderzoek dan eerst:

  • welke types toestellen er al aanwezig zijn in de appartementen
  • hoe, per toestel, de aansluiting van de afvoer van rookgassen naar de schacht verloopt

 

Kevin  Elaut