Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

Er komt een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen. De Vlaamse regering keurde het voorstel principeel goed. Na een adviesronde zal de definitieve goedkeuring volgen.

 

Wat is een niet-residentieel gebouw?

Het gaat hier om gebouwen waar geen bewoning is. Denk aan bedrijfsruimtes, kantoorgebouwen, winkels, bankkantoren, sportcomplexen…
 

Waaruit bestaat de renovatieverplichting?

Vanaf 1 januari 2022 dient elk niet-residentieel gebouw bij verkoop te voldoen aan 4 energiebesparende maatregelen. Deze maatregelen dienen behaald te worden binnen de 5 jaar na de verkoop:

  • Dakisolatie
  • Hoogrendementsbeglazing
  • Vervanging van warmte-opwekkers
  • Vervanging van koelinstallaties ouder dan 15 jaar

Bovendien verbindt de nieuwe eigenaar van het gebouw zich ertoe om binnen de 5 jaar na aankoop een energielabel C of beter te behalen.

Grote niet-residentiële gebouwen dienen bijkomend over minimum 5% hernieuwbare energie te beschikken, dit ook te realiseren binnen de 5 jaar na verkoop. Deze maatregel geldt bij elke verkoop van een dergelijk pand na 1 januari 2023.

 

Energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen (EPC-NR)

Dit besluit voert ook een Energieprestatiecertificaat in voor niet-residentiële gebouwen. We spreken afgekort over het EPC-NR. Vanaf 2025 dient elk gebouw over dit certificaat te beschikken. Vanaf 2030 zal de regering bovendien minimaal te behalen EPC-waarden opleggen.

 

Waarom deze maatregelen?

Deze maatregelen kaderen in de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse regering. Tegen 2050
Is het de bedoeling om alle CO2-uitstoot van gebouwen ingrijpend te verminderen. Voor niet-residentiële gebouwen wil dit zeggen dat ze ‘koolstofneutraal’ dienen te worden.