Residentie Park Suites in Londerzeel

Residentie Park Suites staat op de terreinen van de oude fabriek van Marlux in Londerzeel. Het is een project van ontwikkelaar Pure-Estates in een autovrije zone, midden in het groen op een 150m van de kerk. Het is een site van ongeveer 9.000 m2 met vier appartementsgebouwen en een doorlopende ondergrondse parkeergarage. Er zijn in totaal 48 luxe-appartementen.

Park Suites ligt bovendien heel centraal, nabij de A12 tussen Antwerpen en Brussel. Het is wonen in alle rust, met veel ruimte, in het groen, midden in de dorpskern.

Wij van 03beheer zorgen voor het beheer van deze residentie.

Duurzame technieken

Alle appartementen zijn voorzien van de modernste technieken voor verwarming en koeling. Per vier appartementen zijn autonome warmtepompen verbonden aan een verticale grondwarmtewisselaar waaruit de warmte wordt onttrokken.
Zo heeft elk appartement de ideale temperatuur.

Het regenwater wordt opgevangen in vier verschillende regenwaterputten. Alle gelijkvloerse appartementen zijn gekoppeld aan zo’n waterput die zorgt voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de toiletten.

Verder beschikken alle appartementen over zonnepanelen.

Naast de moderne technieken en het hoge isolatieniveau staat Park Suites ook voor een strakke en moderne architectuur.

Op de bovenste verdiepingen zijn er aantrekkelijke penthouses met grote terrassen.

Wat omvat het beheer van dit gebouw?

Eerste syndicus

De bouwheer duidt, meestal in de basisakte, een eerste syndicus aan die de eerste algemene vergadering moet bijeenroepen. Tijdens de vergadering bevestigt men deze syndicus in zijn mandaat of kiest men een andere.

In dit geval werd 03beheer bevestigd in zijn mandaat.

Eerste kennismaking

Onze eerste kennismaking met dit project ging gepaard met een gedetailleerd bezoek. Het was een uitgebreide studie waarin de technische aspecten geïnventariseerd werden. Met het oog op toekomstig onderhoud en beheer moet de syndicus heel goed op de hoogte zijn van alle technieken van een gebouw.

Begroting en werkingskapitaal

Dit gebeurt tijdens een eerste algemene vergadering waarin men aan de mede-eigenaars uitlegt op welke manier de syndicus het administratief-, financieel- en technisch beheer zal uitvoeren. Er wordt dan ook de begroting van de lopende kosten voorgelegd.

Dat is belangrijk om het werkingskapitaal en de eventuele voorschotten te bepalen.

Offertes opvragen en onderhoudscontracten afsluiten

Afhankelijk van wat men op de algemene vergadering beslist, vraagt de syndicus offerte op voor:

 • onderhoud en periodieke keuring van de lift
 • schoonmaak van de gemeenschappelijke delen
 • onderhoud van de tuin
 • ruimen van de sceptische putten
 • periodiek onderhoud van de rioleringen
 • onderhoud van de brandsectie
 • onderhoud van de garagepoorten
 • nazicht van de brandblusaparten
 • reinigen van de ramen
 • onderhoud van de druk- en andere pompinstallaties
 • onderhoud van de daken en de dakgoten
 • enz…

Voor de technische installaties wordt meestal een contract afgesloten met de installateur. Zo komen de garantiebepalingen niet in het gedrang en wordt de installatie onderhouden door een specialist.

De syndicus waakt er over dat dit een marktconforme en betaalbare overeenkomst is.
Voor de andere punten, zoals schoonmaak en onderhoud van de rioleringen, vraagt men meestal verschillende offertes op. De beste bieder krijgt dan de job.

Goed communiceren

Bij de aanvraag van de verschillende offertes spreekt de syndicus meestal ter plaatse af met de potentiële leveranciers. Zo kan hij hen en hun kennis ter zake beter inschatten.

Een goede communicatie met de leveranciers en de mede-eigenaars en een degelijke dossierkennis zorgt voor een stevige basis voor een goed beheer.