Slimme energiemeter

Op 1 juli werd de digitale of slimme energiemeter gelanceerd. Die vervangt de oude analoge meter en zal de komende 15 jaar meer dan 6 miljoen keer geïnstalleerd worden bij Vlaamse gezinnen en kleine bedrijven.

Wat is het?

Digitale meters kunnen vanop afstand gelezen worden, waardoor het doorgeven van de meterstand niet langer nodig is. Er moeten ook geen controles meer gebeuren van de netbeheerder aan huis.

Deze digitale meter wordt ‘slimme’ meter genoemd omdat hij exact weet wat er op het net gebeurt en dus veel informatie aan de netbeheerder bezorgt. Dat is tegenwoordig noodzakelijk omdat de omstandigheden van het transport over het net veranderd zijn.
Vroeger was het eenvoudiger: het net leverde en de consument verbruikte. Nu is het net gedecentraliseerd met consumenten die ook producenten zijn. Er is dus meer variatie, maar dat vraagt om meer en duidelijker beheer.

In plaats van jaarlijks, worden de meterstanden voortaan dagelijks doorgestuurd. Draadloos en versleuteld via een beveiligd netwerk van de beheerder. De nieuwe meter verzamelt dus heel wat meer informatie over het gebruiksgedrag van de consument dan de oude analoge.

Geld besparen

De digitale elektriciteitsmeter heeft twee gebruikerspoorten om externe toestellen aan te koppelen. De data uit die poorten zijn enkel lokaal beschikbaar en worden dus nooit naar de netbeheerder verzonden. Zo kan het eigen energieverbruik op de smartphone of tablet opgevolgd worden. U kan dan zien wat het meest gunstige moment is om bijvoorbeeld de vaatwasser of de wasmachine aan te zetten.

Kosten en timing

De installatie is gratis, maar de energiefactuur wordt hoger. De kosten worden verspreid over alle klanten wat zou neerkomen op 15 euro per jaar voor de elektriciteitsmeter en 12 euro per jaar voor de gasmeter.

Op de site van Fluvius ziet u wanneer de vervanging van uw meters gepland is. Wie al een testmeter heeft komt als eerste aan de beurt. Ook eigenaars van zonnepanelen zullen sneller gecontacteerd worden.

Nieuwbouwhuizen krijgen uiteraard meteen een digitale meter, maar moeten wel zelf de plaatsingskosten betalen.

Dat geldt ook voor wie niet op zijn beurt wil wachten en al meteen een slimme meter in huis wil halen. De kost voor elektriciteit en gas is 226 euro, BTW en meterkast niet inbegrepen. Dat is bijna de helft minder dan vroeger voor de analoge tellers.
Kapotte meters worden meteen gratis vervangen.

Zonnepanelen

Tot nu toe betaalden eigenaars van zonnepanelen een forfaitair bedrag voor de net-tarieven en taksen, gebaseerd op de capaciteit van de omvormers.
Er wordt gewerkt met een forfaitair bedrag omdat de analoge tellers geen correcte net-tarieven kunnen bepalen. Deze meters draaien terug wanneer de zonnepanelen meer produceren dan er verbruik is. Daardoor valt enkel het verschil te constateren tussen het totale stroomverbruik en de opgewekte stroom. Dat verschil geeft echter niet weer hoe vaak er een beroep gedaan wordt op het stroomnet.

De digitale meter kan dit wel exact bepalen, zo kunnen de gewone net-tarieven toegepast worden, zoals bij andere elektriciteitsconsumenten.

Het is mogelijk dat de ene eigenaar van zonnepanelen meer zal betalen dan de andere. Dit hangt af van hoe de zonnepanelen afgestemd zijn op de zelf-consumptie.
De kosten dalen wanneer de door de zonnepanelen opgewekte stroom onmiddellijk verbruikt wordt. Wie meer zonnepanelen heeft dan afgestemd op het verbruik van het huishouden, zit met stroomoverschot wat de rekening doet stijgen.

De Vlaamse regering wil vermijden dat twijfels over het rendement van zonnepanelen de omslag naar een duurzame energieproductie in het gedrang zouden brengen. Daarom besliste ze dat wie voor eind 2020 zonnepanelen installeert, kan blijven kiezen voor het systeem met het forfaitair tarief en dat tot maximaal 15 jaar na installatie.

Na vervanging van de meters, blijft u in het systeem van prosumenten-tarief zitten, tenzij u expliciet vraagt om over te stappen op een effectieve aanrekening van het verbruik. In dat geval wendt u zich tot Fluvius. Als u niet zeker bent, kan u eerst een simulatie aanvragen.

Voordelen

Voor de netbeheerders:

 • een gedetailleerder zicht op de toestand
 • een snellere reactie op kwaliteitsproblemen zoals overspanning
 • een snellere detectie van energiefraude
 • een betere bepaling van net-verlies
 • een betere marktwerking, waardoor energiecontracten met variabele prijzen interessanter worden
 • meer feedback naar de consument toe over tariefmodellen-op-maat

 

Voor de consument:

 • meer informatie over het dagelijks verbruik
 • diensten worden gemakkelijker en goedkoper
 • meter-opnames gebeuren vanop afstand
 • makkelijker wisselen tussen dagtarief en tweevoudig uurtarief
 • opvolgen van het verbruik op smartphone

 

Meer dan 6 miljoen exemplaren

Er zullen in totaal 6,1 miljoen slimme meters geïnstalleerd worden bij Vlaamse gezinnen en kleine bedrijven. Het gaat om zowel elektriciteits- als gasmeters. Er wordt gestreefd om deze zoveel mogelijk tegelijk te installeren omdat de data van het gasverbruik via de elektriciteitsmeter wordt doorgegeven.

Sinds 1 juli is Fluvius met de installatie in Vlaanderen begonnen en zal maandelijks 50.000 nieuwe meters plaatsen.

Tegen eind 2022 moeten er 1,8 miljoen in werking zijn.