Terras- en gevelrenovatie van oudere appartementsgebouwen

Degeneratie van terrassen en gevels is een veel voorkomend probleem bij oudere appartementsgebouwen. Door de jaren heen raken gevels vervuild of vertonen ze lichte barsten en scheurtjes. Om verdere problemen en waterinfiltratie te vermijden, is een gevelrenovatie noodzakelijk. Ook oudere balkons krijgen vaak te maken met waterinfiltraties, meestal naar aanleiding van een versleten waterdichtingslaag (als die er al is…).

Gevolg: betonrot, roest aan wapeningsijzers, stalactieten enz. Bij de renovatie van gevels, terraswaterdichtingen en betonrot worden vaak ineens ook de balustrades, terras­tussenschotten enz. vernieuwd. Dergelijke globaal-renovaties vergen heel wat deskundigheid. Niet alleen van de gespecialiseerde aannemer en architect, maar ook van de syndicus die het geheel begeleidt.

Residentie Greenpark II was dringend toe aan renovatie

In Residentie Greenpark II was de staat van de terrassen al enkele jaren erg zorgwekkend. Het onderwerp was al vaker besproken op de eigenaarsvergaderingen toen in 2014 besloten werd om zeer grondig te gaan renoveren.

Gelet op de grote techniciteit, aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden bij deze renovatie was de begeleiding en knowhow van een gespecialiseerd ingenieur/architect een absolute noodzaak. De coördinatie en de opvolging werden dan ook uitbesteed aan een deskundig architectenbureau, dat diverse offertes opvroeg op basis van een lastenboek en meetstaat.

Technisch comité

Naast de architect en de syndicus, als vertegenwoordiger van de Vereniging van mede-eigenaars (VME), werd in residentie Greenpark II ook een technisch comité aangesteld om de werken van nabij op te volgen. Het comité bestond uit enkele eigenaars van het gebouw, die vanuit hun technisch-professionele ervaring een meerwaarde aanbrachten aan het project.

Wekelijkse werfvergadering.

Samen met de architect, de aannemer, de syndicus en soms ook de onderaannemers hielden de comitéleden elke maandag een werfvergadering. Daar werd de evolutie van de werken besproken, kon men vragen stellen, opmerkingen maken en bijsturen waar nodig. Telkens werd door het architectenkantoor een werfverslag opgesteld, ondertekend door de architect, de hoofdaannemer en de syndicus.

Op de werfvergaderingen werden alle details bekeken en besproken. Als er opmerkingen waren, werden ze vermeld in het verslag. Bij een volgende bezoek kon dan worden vastgesteld of er al dan niet voor een oplossing was gezorgd.

Verbluffend eindresultaat

Over het algemeen stelden we een zeer constructieve ingesteldheid vast van alle partijen. De meeste items werden dan ook binnen een zeer redelijk tijdschema opgelost. Men speelde “zeer kort op de bal” en het mag gezegd worden: het eindresultaat is verbluffend!

Een resultaat dat we in eer en geweten mogen toeschrijven aan de inspanningen en motivatie van alle betrokken partijen: de aannemer, de architect, het technisch comité én de syndicus.

De financiën

Een niet te verwaarlozen aspect in dit grote project zijn de voorschotfacturen die de syndicus op geregelde tijdstippen ontving van de aannemer. Ze werden steeds vergeleken met de opgestelde vorderingsstaten van de architect. Pas na goedkeuring door het technisch comité werden ze betaald door de syndicus.

Deze werkwijze creëerde automatisch een groot vertrouwen tussen alle partijen. Op het einde van de rit was er dan ook zo goed als geen discussie.

Voorlopige oplevering na 12 maanden

Na 12 maanden van intens werken vond onlangs de voorlopige aanvaarding van de werken plaats. De definitieve aanvaarding is één jaar na de datum van de voorlopige aanvaarding gepland. Tussen beide op­leveringen kunnen eventuele verborgen gebreken worden aangekaart.

10 jaar garantie

Bij een dergelijk project is het ook van cruciaal belang dat de VME, in samenwerking met de architect en de syndicus, een professionele en vooral gespecialiseerde, solvabele en financieel sterke aannemer aanstelt, die 10 jaar garantie geeft op de werken.

Gevel- en terras­renovaties die door niet-erkende of onervaren aannemers uitgevoerd worden (meestal omdat ze veel goedkoper zijn), leiden in de meeste gevallen tot zware technische fouten en onafgewerkte werven. Vaak met juridische procedures tussen de VME en de aannemer als gevolg. Procedures die spijtig genoeg jaren kunnen aanslepen.

Voor Greenpark II was hiervan gelukkig geen sprake!

Filip Franck
Diensthoofd Beheer