Wanneer is een rookmelder verplicht en hoe kies je de juiste rookmelder?

De spelregels rond rookmelders worden steeds strenger. In dit artikel geven we een overzicht van wanneer ze verplicht zijn en aan welke voorwaarden je moet voldoen, zowel in Vlaanderen als in Brussel en Wallonië.

Verplichting rookmelders in Vlaanderen

In welke gebouwen zijn rookmelders verplicht?
• woningen
• appartemensgebouwen
• nieuwbouwwoningen
• huurwoningen
• studentenkamers
• renovaties waarvoor een omgevingsvergunning nodig is

Belangrijk om weten is dat vanaf 2020 rookmelders verplicht zijn in alle woningen in Vlaanderen, dus ook in woningen die niet verhuurd worden.

Wanneer zijn rookmelders niet verplicht?

▪ kantoorgebouwen
▪ handelspanden
▪ in gemeenschappelijke delen zoals de hal of de trap van een appartementsgebouw*

*Een uitzonderling is hier de gemeenschappelijke zolder of kelder waarin zich een technische installatie bevindt, daar is een rookmelder wel verplicht.

Welke rookmelder en hoeveel rookmelders?

De rookmelder moet optisch (niet-ionisch) zijn en gecertificeerd.
Op elke bouwlaag moet er minstens één rookmelder zijn. In een woning met studentenkamers moet zelfs elke kamer uitgerust zijn met een rookmelder.

Via deze link vindt u meer info over de verplichtingen rond rookmelders in Vlaanderen.

Welke verplichtingen zijn er rond rookmelders in Brussel?

In Brussel zijn rookmelders enkel verplicht in huurwoningen. Een rookmelder moet geplaatst worden in elke ruimte die men door moet om van de slaapkamers naar de uitgang te gaan. Het gaat steeds over een gecertificeerde, optische rookmelder. Bovendien is vereist dat de rookmelder een lithiumbatterij heeft met een levensduur van minimaal vijf jaar, ofwel aangesloten is op 220 volt netvoering en voorzien is van een noodbatterij.

Welke verplichtingen zijn er rond rookmelders in Wallonië:

In Wallonië zijn rookmelders verplicht in alle woningen. Zowel huurwoningen als eigen woningen moeten beschikken over één of meer optische rookmelders. Er moet minstens één gecertificeerde rookmelder aanwezig zijn per bouwlaag.
Is de oppervlakte van de bouwlaag groter dan 80m2, dan moeten er zelfs twee rookmelders geplaatst worden. In dat geval wordt de eerste rookmelder geplaatst in de nachthal of de ruimte die uitkomt op de kamers. De tweede wordt geplaatst in de inkomhal of woonkamer.
Voor nieuwbouwwoningen in Wallonië met minstens vier rookmelders, is bovendien vereist dat ze onderling verbonden zijn.

Meer info over de verplichtingen rond rookmelders in Wallonië vindt u via deze link.