Mijn grond is mogelijk vervuild. Wat nu?

Ovam, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, roept de hulp in van eigenaars die vermoedelijk een verontreinigde grond bezitten. Zij doet dit in het kader van het onderzoek van ruim 85.000 Vlaamse risicogronden. Het doel hiervan is om tegen 2028 alle risicogronden onderzocht te hebben en om tegen 2036 op alle historisch verontreinigde gronden minstens gestart te zijn met de sanering. Dit om een gezonde omgeving te creëren voor wonen, werk en ontspanning.

 

Grote Grondvraag

Op de website “grote grondvraag” van OVAM kunt u als eigenaar nagaan of er op uw grond ooit vervuilende activiteiten plaatsvonden (“risicogrond”). Dat kan een garage zijn, een drukkerij, een wasserij enz. Blijkt uw terrein inderdaad een risicogrond te zijn, dan verwittigt OVAM u tijdig als u een onderzoeksplicht hebt. Dit geldt voor bebouwde en onbebouwde percelen, voor bedrijven en particulieren.

 

Risicogrond

Als uw grond aangeduid wordt als risicogrond, dan brengt dit een aantal verplichtingen voor u mee. Eigenaars van gronden met risico-activiteiten met aanvang vóór 29 oktober 1995 dienen – afhankelijk van de activiteiten – verplicht tegen 2021, 2023 of 2027 een eerste bodemonderzoek te laten uitvoeren.

Gelet op de kostprijs hiervan, kunt u als particulier een vrijstelling van de onderzoeksplicht aanvragen, op voorwaarde dat u de grond gekocht hebt nadat de risicoactiviteiten werden stopgezet én u niet verantwoordelijk bent voor eventuele bodemverontreiniging. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, zal OVAM dit onderzoek op eigen kosten uitvoeren in één site-onderzoek. Voor meer informatie over de voorwaarden van het recht op vrijstelling van onderzoek, kunt u de website van OVAM raadplegen.

Organisaties en bedrijven moeten – in tegenstelling tot particulieren – het bodemonderzoek zelf laten uitvoeren, al dan met behulp van ondersteunende initiatieven.

Ook wanneer u van plan bent om uw grond te verkopen, dient u een bodemonderzoek te laten uitvoeren.

 

Historische vervuiling

Het bodemonderzoek wijst uit of de vervuiling al dan niet ernstig is en of er verdere stappen nodig zijn. Als eigenaar van een verontreinigde grond dient u een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering te laten uitvoeren.

Opnieuw kunt u als eigenaar of gebruiker een vrijstelling van de “saneringsplicht” bekomen, op voorwaarde dat de bodemverontreiniging is ontstaan voordat u eigenaar/gebruiker werd van de grond en dat u er zelf niet verantwoordelijk voor bent noch van op de hoogte was of behoorde te zijn van de bodemverontreiniging. Indien de vrijstelling van “saneringsplicht” wordt goedgekeurd, zal OVAM het dossier opvolgen en op eigen kosten saneren. Voor meer informatie over de voorwaarden van het recht op vrijstelling van sanering, kunt u de website van OVAM raadplegen.

Sanering is trouwens enkel noodzakelijk wanneer het perceel ernstig vervuild is en er risico is op verspreiding.

 

Gezond leven

Uit een recent jaarverslag blijkt dat OVAM niet heeft stilgezeten. Zo blijven zij inzetten op sensibilisering van bedrijven, scholen en lokale besturen over het belang van een gezonde bodem en de aanpak van bodemverontreiniging en voerden zij over heel Vlaanderen verschillende  opvallende bodemsaneringen uit.

Meer informatie vindt u op de website “De Grote Grondvraag” of “OVAM”.