Verzekeringen in mede-eigendom

Brand gebouw, inboedel, inbraakschade, diefstal, aansprakelijkheid, ongeval, burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand… De waaier aan verzekeringen lijkt soms eindeloos. Welke verzekeringen hebt u zeker nodig en welke polissen zijn voor de Vereniging van mede-eigenaars (VME) van toepassing? Om u een eind op weg te helpen, bespreken we hier de belangrijkste polissen en hun kenmerken.

 

Brandpolis

De brandpolis van een appartementsgebouw wordt in de volksmond ook wel de blokpolis genoemd. Deze verzekering is op zich niet wettelijk verplicht maar wordt doorgaans wel verplicht door de statuten van het gebouw. De blokpolis dekt materiële schade veroorzaakt door brand, water, storm, vandalisme, inbraak, hagelinslag, ijsdruk, rook en roet, elektriciteit of een aanrijding. Ook glasbraak is verzekerd.

Wanneer komt deze verzekering tussen? De voorbeelden zijn legio:

 • een gesprongen leiding
 • een inbreker die de voordeur beschadigt
 • door storm waaien er dakpannen van het dak
 • er is een barst in uw ruit

De brandpolis verzekert het volledige gebouw:

 • Alle delen van het gebouw, bv. ook garages en bergingen
 • Alle onroerende goederen, zowel de gemeenschappelijke als de privatieve.
 • Ook niet-verhuurde kavels zijn verzekerd.
 • Alle roerende goederen die onroerend zijn door bestemming (bv. inbouwkasten, fornuis)

 

Verder kan in de polis ook een uitbreiding voorzien worden om de roerende goederen in het bezit van de VME mee te verzekeren, bv. stofzuiger, grasmaaier…

 

Inboedel

Belangrijk: de inboedel van elke eigenaar is niet mee verzekerd in een blokpolis. Als bewoner dient u altijd een eigen verzekering te nemen om uw inboedel te verzekeren tegen brand en aanverwante gevaren.

 

Aansprakelijkheid

De blokpolis dekt in het kader van de verzekerde gevaren zowel de aansprakelijkheid van de VME als deze van de eigenaars. De aansprakelijkheid van de huurder is niet gedekt.

Een voorbeeld:

 • Stel dat u als eigenaar-bewoner uw bad heeft laten overlopen waardoor uw onderbuur water- schade oploopt. Deze schade wordt vergoed door de blokpolis. U wordt hiervoor niet aangesproken, tenzij voor het bedrag van de vrijstelling.
 • Maar als uw appartement wordt verhuurd en uw huurder laat het bad overlopen, dan zal de blokpolis wel de schade aan de onderbuur uitbetalen maar zich vervolgens verhalen op de huurder om dit bedrag te recupereren.

U zou kunnen vermijden dat de huurder aangesproken wordt. De VME kan kiezen om de clausule “afstand van verhaal t.o.v. de huurders” op te nemen in de blokpolis. Hierdoor stijgt echter de premie, een meerkost die dan door alle mede-eigenaars gedragen wordt. We raden deze optie dus niet aan, tenzij ze wettelijk verplicht is (zoals bij assistentiewoningen).

In de plaats daarvan raden we de huurdersaansprakelijkheidsverzekering aan. Als u uw appartement verhuurt, neem dan in uw huurcontract op dat de huurder zelf deze aansprakelijkheidsverzekering moet nemen om zich te verzekeren tegen dit type van schade.

 

Verzekerde kapitaal

Elke kavel deelt in het verzekerde kapitaal in verhouding tot zijn aandeel in de gemeenschap.

 • Wijkt de werkelijke situatie té veel af van dit aandeel dan doet u er goed aan om een bijkomende individuele brandpolis af te sluiten voor uw kavel. U doet dat best bij dezelfde verzekeringsmaatschappij als de blokpolis. Dat is sowieso voordeliger.
 • In gebouwen waar het verzekerde kapitaal werd geschat door de verzekeringsmaatschappij wordt de evenredigheidsregel geschrapt. Als bij een grote schade of totaal verlies zou blijken dat het gebouw onderverzekerd was, dan wordt immers de werkelijke schade uitbetaald. Het is dan wel van belang dat u over de nodige bewijsstukken, bv. facturen, beschikt.

03beheer voorziet voor haar gebouwen uitstekende brandpolissen, vaak voorzien van de nodige uitbreidingen zoals rechtsbijstand, inbraakschade en vandalisme of onrechtstreekse verliezen. Uiteraard enkel mits akkoord van de algemene vergadering.

 

Burgerlijke aansprakelijkheid

De burgerlijke aansprakelijkheid van het gebouw is verzekerd in de blokpolis.

 • Stel dat een dakpan van het gebouw waait en daarbij schade toebrengt aan een derde. Deze schade is verzekerd.

Voor uzelf en uw gezin neemt u best ook een eigen Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) polis. In de volksmond is deze verzekering beter gekend als de familiale polis.

 

‘Beroeps’aansprakelijkheid

In de wet van de mede-eigendom worden verschillende organen aangeduid in een VME, denk maar aan de syndicus, de commissaris van de rekeningen en de raad van mede-eigendom.

 • Het spreekt voor zich dat 03beheer als professionele syndicus conform de wet een beroeps- aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Hiervoor betaalt de VME geen kosten.
 • 03beheer raadt aan om ook de raadsleden en commissarissen te beschermen via een aparte beroepsaansprakelijkheidspolis. De eigenaars die deze functies opnemen hebben immers een bepaalde verantwoordelijkheid. Een aansprakelijkheidspolis beschermt hen tegen mogelijke schade die zij onvrijwillig zouden kunnen toebrengen voor de VME.

 

Andere verzekeringen

Verder zijn er natuurlijk nog andere verzekeringen die de VME kan afsluiten.

 • Als de VME een eigen werkman/-vrouw of conciërge tewerkstelt, dan is een arbeidsongevallenpolis noodzakelijk.
 • Ook een aansprakelijkheidspolis / BA uitbating is nuttig. Die verzekering dekt de eventuele schade die de werknemer aan derden zou kunnen veroorzaken bij de uitoefening van zijn taak.
 • Een uitgebreide rechtsbijstandpolis, type ‘DAS’, ‘ARAG’ of ‘Euromex’, is eveneens het overwegen waard. Deze polissen komen in de meeste gevallen wel enkel tussen in het kader van niet-contractuele geschillen.