Wat betekent het Vlaamse Klimaatplan voor de woningmarkt?

De Vlaamse regering stelde in november 2021 haar Klimaatplan voor. De maatregelen in het plan hebben nu vooral impact op wie een nieuwe woning bouwt, een woning koopt of een woning verhuurt. We vatten hier de krachtlijnen samen.

Lees ook het samenvattend artikel uit 03Magazine Op naar een duurzamer energieverbruik in onze woningen.

Woning kopen = verplicht renoveren

Het Klimaatplan legt een renovatieplicht op. Wie vanaf 2023 een woning koopt controleert maar beter het energielabel (of Energieprestatiecertificaat – EPC). Dit label geeft aan hoe energiezuinig de woning is.

  • De koper van een woning met als energielabel klasse E of lager dient deze verplicht te renoveren tot de woning minstens een D-label behaalt.
  • Deze grens is nog strenger voor niet-residentiële gebouwen. Daar wordt na renovatie minstens een C-label verwacht. In dit artikel leest u meer over de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen.

 

Steun via een nieuwe formule renovatiekrediet

De koper mag zich dus aan extra kosten verwachten. Als ondersteuning kan hij (voor residentieel vastgoed) een renteloos renovatiekrediet aanvragen. Wie beter doet dan gevraagd en zijn aangekochte woning naar een energielabel A, B of C brengt, wordt beloond: deze koper zal meer kunnen ontlenen en mag rekenen op een negatieve rentevoet.

 

Hogere standaarden voor huurwoningen

Vanaf 2025 dient een vrijstaande of half-open huurwoning minimaal een F-label te halen. Voor huurappartementen wordt dit energielabel E. De instrumenten die al in de Vlaamse wooncode opgenomen waren (conformiteitsonderzoek met strafpunten, met als sanctie het ongeschikt of zelfs onbewoonbaar verklaren van de huurwoning) staan in voor de controle.

 

Energievoorziening in nieuwbouw

In een eerder artikel berichtten we al dat het voor nieuwbouwprojecten vanaf 2022 niet meer toegelaten is om te kiezen voor een stookolieketel. Het Vlaamse Klimaatplan bevat nu nog bijkomende energie-maatregelen voor nieuwbouw. Bedoeling is definitief afscheid te nemen van de fossiele brandstoffen en de omslag te maken naar hernieuwbare energie.

  • Vanaf 2023 wordt het verplicht om minstens een hybride warmtepomp te plaatsen. Hybride wil zeggen half gas, half elektrisch. Een volwaardige, volledig elektrische warmtepomp mag natuurlijk ook.
  • Vanaf 2026 mag een nieuwbouwwoning niet meer op aardgas aansluiten.
  • Er komt een hogere premie voor het plaatsen van een warmtepomp, ook in bestaande woningen.

 

Wat met laadpalen aan appartementen?

Het Klimaatplan zet ook in op de elektrificatie van het Vlaamse wagenpark. Vanaf 2029 zouden gezinnen alleen nog elektrische wagens mogen kopen. Belangrijke randvoorwaarde is hier uiteraard het ter beschikking stellen van voldoende publieke laadpunten. De ambitie ligt op 100.000 laadpunten tegen 2030.

De vraag stelt zich of de regering in deze telling ook de bestaande laadpunten in de gemene delen van appartementsgebouwen zal opnemen, en onder welke afspraken dat zal gebeuren. Het antwoord is er nog niet maar het is duidelijk dat dit best zo snel mogelijk uitgeklaard wordt. Elke VME staat nu immers voor de uitdaging om een toekomstbestendig antwoord te geven op de vraag van eigenaars naar laadpalen.

 

En het vervolg?

De maatregelen in het Vlaamse klimaatplan hebben een grote impact op de vastgoedmarkt.

  • Zo staan kopers van minder energiezuinige woningen sowieso voor extra kosten. Hun budget moet nu niet alleen de aankoop van de woning dekken maar ook de verplichte renovatie.
  • En wat zal de impact op de huurmarkt zijn van de strengere normen? Verhuurders die verplicht investeren in de energieprestatie van hun appartement zullen deze kosten willen vertalen in een hogere huurprijs. Dit zet ongetwijfeld druk op het segment van huurders dat op zoek is naar een betaalbare huurwoning.

We verwachten dat de regering in de komende tijd een antwoord zal bieden om deze negatieve effecten zoveel mogelijk op te vangen.