Welke vorm krijgt de renovatieplicht voor residentieel vastgoed?

Het uitvoeringsbesluit rond de renovatieplicht voor residentieel vastgoed krijgt vorm. De decreetteksten zijn wel nog niet definitief en dienen nog langs de Raad van State te passeren. Maar we geven u alvast wat belangrijke informatie mee. De bedoeling is dat deze regeling vanaf 2023 van toepassing zal zijn.

Wat is residentieel vastgoed?

Residentiële woningen zijn alle woningvormen bestemd voor bewoning. Het gaat om huizen, appartementen, studio’s, kamers…

Waaruit bestaat de renovatieverplichting?

Binnen de 5 jaar na aankoop (te rekenen vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte) dient elke woning te voldoen aan een minimaal energieprestatieniveau. Deze niveaus worden benoemd met een letter.

De minimaal te behalen energieprestatie na 5 jaar zal label D zijn. Vervolgens dient de energieprestatie met tussenstappen nog verder verbeterd te worden tot uiteindelijk een A-label.

Wat betekent dit voor uw appartement?

Voor appartementen wordt de volgende tijdslijn voorgesteld:

  • Een appartement aangekocht in 2023 dient binnen de 5 jaar, uiterlijk tegen 2028, een D-label te behalen.
  • Nog eens 5 jaar later een C-label, uiterlijk tegen 2035.
  • Uiterlijk tegen 2045 een B-label.
  • En uiteindelijk een A-label, uiterlijk tegen 2050

In de praktijk wil dit zeggen dat recente gebouwen en gebouwen die de afgelopen jaren al verstandig investeerden in energie-efficiëntie (bv. dubbele beglazing, dakisolatie, energievriendelijker verwarmen,…) binnen de eerste 10 of 15 jaar geen bijkomende energierenovaties meer hoeven te doen. Een appartement dat vandaag al een C-label heeft, dient immers pas binnen afzienbare tijd zijn B-label te behalen.

En … gelukkig hebben de meeste gebouwen in ons beheer nu reeds een energieprestatieniveau B.

Hoe wordt dit gecontroleerd? En zijn er sancties?

Als eigenaar zal u verplicht zijn om binnen de 5 jaar na de authentieke aankoopakte een nieuw EPC te laten opmaken. Uit dit nieuwe EPC moet dan blijken dat de woning het minimaal vereiste energielabel behaalt.
Als u dit nieuwe EPC niet zal kunnen voorleggen binnen de gevraagde termijn kan er een administratieve geldboete volgen. U krijgt dan een nieuwe periode waarbinnen de energieprestatie in orde gebracht dient te worden.