Wetgeving schouwen en ketels.

Sinds 26 september 2015 is er een Europese richtlijn in ons land van kracht,
waardoor er strengere regels gelden voor verwarmingstoestellen.
Hou er rekening mee als u van plan bent een nieuw verwarmingstoestel te plaatsen!

Wat wijzigt er precies?

  • Sinds 1 september 2015 is het niet langer toegelaten om een B-toestel of atmosferische ketel te plaatsen. Het betreft hier toestellen aangesloten op een afvoerkanaal, waarbij verbrandingslucht rechtstreeks uit de opstellingsruimte komt.
  • Sinds 1 januari 2016 is iedereen verplicht om zijn schouw te laten reinigen als deze aangesloten is op een centraal stooktoestel van het type B. Deze verplichting geldt voor centrale verwarmingsinstallaties op gas of stookolie met een vermogen vanaf 20 kilowatt en op vaste brandstof (ongeacht het vermogen).

Moet een atmosferische ketel onmiddellijk­ vervangen worden?

Zolang de huidige atmosferische ketel gekeurd en goed bevonden wordt, mag hij blijven functioneren. Toch liever meteen vervangen? Schakel dan best over op een condenserende ketel of op alternatieve verwarmingsvormen zoals een warmtepomp of zonneboiler.

Drie regels voor een veilige verwarmings­installatie

Een verwarmingsinstallatie in perfecte staat is zuinig, veilig en milieuvriendelijk. Er gelden dan ook drie belangrijke regels:

  • de keuring voor eerste ingebruikname,
  • het periodiek onderhoud,
  • de verwarmingsaudit.

De keuring moet altijd door een erkende technicus worden uitgevoerd.
Jaarlijks is er een onderhoud verplicht van cv-installaties met vaste en met vloeibare brandstof. Voor installaties met gasvormige brandstof is dit maar om de twee jaar nodig.
De verwarmingsaudit moet vijfjaarlijks gebeuren, ongeacht de aard van de brandstof.

Gelden deze nieuwe regelingen ook voor appartementen­?

Jazeker, de nieuwe regeling is van toepassing op alle verwarmingstoestellen. Dus ook op die in appartementen. Het probleem is dat veel appartementsgebouwen niet geschikt zijn om individuele conden­satieketels te plaatsen. Elk van deze ketels dient immers aangesloten te worden op een apart schouwkanaal dat in de bestaande schouw wordt geplaatst.

De schouwen in oudere appartementsgebouwen zijn daar echter vaak niet groot genoeg voor. Er zijn natuurlijk wel aanpassingswerken mogelijk, maar daar hangt ook een kostprijs aan vast. Hoe dan ook, vroeg of laat wordt de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars met dit probleem geconfronteerd en moet hier een oplossing voor gezocht worden: de individuele verwarmings­ketels zijn immers privatief maar de schouwen zijn veelal gemeenschappelijk!

Opgelet…

Het is mogelijk dat de eerste eigenaars van een appartementsgebouw die overschakelen op een condensatieketel geen enkel probleem ondervinden. Wanneer ook de anderen de schouw willen gebruiken, kan echter blijken dat er geen plaats meer is voor nog bijkomende individuele schouwen. Dan nog aanpassingen doorvoeren, brengt heel wat extra kosten met zich mee!

Het is dus belangrijk om tijdig na te gaan of er in de toekomst door de nieuwe regeling aanpassingswerken nodig zijn aan de schouwen van het gebouw.

Een ander probleem waar we vaak mee worden geconfronteerd is dat door de plaatsing van enkele individuele kanalen door de bestaande schouwen de overgebleven ruimte onvoldoende is voor een goede afvoer van de rookgassen die de andere toestellen in de schouw blazen. Dat laatste heeft dan weer zijn gevolgen voor de goede werking van de bestaande, oudere verwarmingsketels

In het kort komt er op neer dat we al onze gebouwen aanraden om de diverse ketels in kaart te laten brengen en een camera-onderzoek te laten doen van de schouwen. Op die manier hebben we voldoende én correcte informatie om een degelijke oplossing naar de toekomst toe uit te werken.

Filip Franck
Diensthoofd beheer