Wettelijk toegelaten verwarmingsketels.

De zogenaamde Eco-designverordening legt vanaf 2015 verplichtingen op voor verwarmingsketels. Sinds 26-09-2018 is een volgende fase in werking gegaan waardoor de federale normen nog strenger werden. Een woordje uitleg.

Wat zegt de Eco-designverordening?

Norm – condensatieketel. 

De Eco-designverordening legt de verplichting op dat verwarmingsketels een bepaald rendement moeten hebben. Een condensatieketel is daarbij in principe de minimumnorm.

Uitzondering voor appartementen. 

Wanneer er verschillende centrale verwarmingsketels aangesloten zijn op één schoorsteen, dan zijn, bij wijze van uitzondering, de ‘atmosferische ketels‘ (het zgn. type B1) mogelijk.

Weer wat strenger. 

Sinds 26-09-2018 zijn de spelregels opnieuw wat strenger geworden voor verwarmingsketels die op de markt komen. De norm van de uitstoot van stikstofoxide (zgn. N0x) is bijvoorbeeld strenger. Eens de voorraad uitgeput is, zullen er dus nog weinig of geen ‘B1-ketels’ te koop zijn die voldoen aan de strengere eisen. Ook worden reparaties moeilijker omdat ook op reserveonderdelen strengere normen gelden. We mogen verwachten dat weinig of geen fabrikanten hierin nog gaan investeren.

Gevolgen voor de eigenaars van appartementen.

Eén gemeenschappelijke ketel.

Is er één gemeenschappelijke ketel in het gebouw, dan is er weinig discussie mogelijk. Is die defect dan moet de nieuwe ketel een condensatieketel zijn of een gelijkaardige milieuvriendelijke oplossing. Dat was al enkele jaren zo.

Individuele ketels.

In appartementsgebouwen waar ieder zijn ketel heeft die aangesloten is op een gemeenschappelijke schoorsteen, stelt zich mogelijk wel een probleem. Is één van de verwarmingsketels defect, dan vindt de mede-eigenaar binnenkort geen atmosferische ketel (type B1) meer. Dat maakt overschakeling op een condensatieketel automatisch verplicht.

De gevolgen. 

Op zich zijn de ketels ‘privatief’ en is het aan iedere mede-eigenaar om een beslissing te nemen over welke ketel hij wil. Vaak ligt het echter ingewikkelder omdat de gemeenschappelijke schoorsteen aangepast moet worden aan een condensatieketel. In sommige gebouwen kan dit enkel als iedereen tegelijk mee overschakelt.

Weetje. 

Ook technisch gezien heeft het voordelen als iedereen mee overschakelt. Dat geeft meer veiligheid (minder CO-risico) en minder koude buitenlucht.

Tip. 

Als syndicus stellen wij voor om een beschrijving te maken van de schouwen en eventuele vrije technische ruimtes. Op basis daarvan kan een studie gemaakt worden van de aanbevolen werken en de kostprijs.

Niet iedereen wil mee?

Een gezamenlijke schouwrenovatie is soms een heel ingrijpende hernieuwing. Is de koker in goede staat en voldoende groot voor verschillende afvoerkanalen, dan bestaat er nog een tussenoplossing waarbij degenen die niet direct mee willen, minder moeten betalen.

Hoe gaat het in zijn werk? 

De defecte toestellen én de toestellen van de eigenaars die dit wensen, worden vervangen. Deze eigenaars investeren dan in een condensatieketel en de aanpassing van de schouw, zodat zij later ook kunnen omschakelen naar een condensatieketel. Op dat moment moet de schouw nog nauwelijks aangepast worden.

De normen voor nieuwe verwarmingsketels zijn sinds vorig jaar dus strenger. Dat heeft vooral gevolgen voor appartementsgebouwen waar individuele verwarmingsketels op één schoorsteen aangesloten zijn. Wij als syndicus gaan na hoe de schoorsteen het best omgebouwd wordt en tegen welke kostprijs.