Wettelijke oplossing voor uitstel algemene vergadering

De geldende veiligheidsvoorschriften tijdens de Covid-19 pandemie hebben gevolgen voor mede-eigenaars, in het bijzonder voor de kwetsbare groep van ouderen. De algemene vergaderingen kunnen niet doorgaan zolang de maatregelen gelden. Ook een schriftelijke behandeling is niet werkbaar, gelet op de daarvoor geldende eenparigheidsvereiste. Bovendien heeft de wetgever in het verleden steeds bewust gekozen voor een fysieke vergadering, omwille van het sociaal aspect ervan.


Op aandringen van CIB Vlaanderen is het kabinet van Minister van Justitie Koen Geens, via een bijzonder machtenbesluit, tot een juridische oplossing gekomen voor het uitstellen van de algemene vergaderingen als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19-virus.

Concreet werd bepaald dat de algemene vergadering na afloop van de crisisperiode dient plaats te vinden binnen een periode van vijf maanden. Zo kunnen de syndicus en de mede-eigenaars ook de zomermaanden overbruggen, indien er geen vergaderingen kunnen plaatsvinden. Tijdens dit uitstel wordt de continuïteit verzekerd: de mandaten van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigendom worden verlengd tot bij de eerstvolgende algemene vergadering. Zij oefenen verder hun bevoegdheden uit, zo veel als mogelijk binnen de geldende voorschriften.”

03beheer bvba