Onze waarden

Respectvol

Wij nemen eerlijk en oprecht onze eigen verantwoordelijkheden op, zowel intern als extern. Wij zorgen ook voor een actieve, positieve,
oplossingsgerichte en open communicatie met elkaar : openstaan voor de mening van anderen, hulp en een luisterend oor bieden indien
nodig. Een respectvolle houding ten opzichte van anderen is bij dit alles een basiswaarde.

Resultaatgericht

Ons doel is om probleemoplossend en klantgericht te reageren op vragen.
Zo streven we naar continuïteit door vooropgestelde doelstellingen helder voor ogen te houden en deze te realiseren.
Ook is uitvoering binnen een afgesproken tijdsbestek voor ons belangrijk, met als doel het verwezenlijken van een algemene klantentevredenheid en goede bedrijfsprestaties.

Kwaliteit

We geven aandacht aan het volledig, nauwkeurig en geordend uitvoeren van de werkzaamheden, gericht op het voorkomen van fouten
en onvolledigheden.
Hierbij volgen wij onze klanten van nabij op en komen gemaakte afspraken met klanten na.
Onze eigen kennis houden we up to date, blijven deze verder ontwikkelen en delen deze ook met collega’s. Deze kennis spelen we ook
ten volle uit bij het adviseren van onze klanten.

Betrokkenheid

Als team verdedigen we met 1 stem de genomen beslissingen, en dragen het imago van ons bedrijf op een positieve manier uit.
Voor ons is het belangrijk om spontaan initiatief te nemen, kansen en opportuniteiten te benutten, en deze mee om te zetten in verbeterings-
of vernieuwingsacties die bijdragen tot betere bedrijfsresultaten.
Wij stellen het gemeenschappelijke doel op de eerste plaats en zetten ons daarvoor volledig in. Onderling richten wij ons op collegiale communicatie en duidelijke afspraken.

Efficiëntie

We zorgen voor de juiste focus en het stellen van de juiste prioriteiten om de snelheid van uitvoering indien nodig te verhogen, en toch kwaliteit te behouden. Hiertoe verzamelen en verwerken wij op een grondige en accurate manier informatie en gegevens zodat deze leiden tot een snelle, gerichte, voorbereiding, coördinatie en uitvoering van acties en werkzaamheden.

Als syndicus streven we er naar om u maximaal bij te staan en te ondersteunen.

Als spilfiguur binnen een mede-eigendom,
beschikt de syndicus over een zeer ruim takenpakket.