We hebben tien jaar geleden de zorg over ons appartementsgebouw QM5 toevertrouwd aan Tom Campenhout en hebben dat ons nog niet beklaagd.
De financiële opvolging gebeurt correct en op tijd, voor grote werken worden offertes gevraagd en besproken, dringende aangelegenheden worden zo snel als mogelijk afgehandeld.