Vlot aanspreekbaar, goede communicatie, transparant