De taak van syndicus is niet altijd de makkelijkste. Wanneer er beslist wordt meerderheid tegen minderheid heb je sowieso mensen die misnoegd zijn over de gang van zaken. Vaak wordt dan de syndicus met de vinger gewezen. Onterecht uiteraard. Zelf ervaar ik de samenwerking (meer dan 15 jaar) met 03 Beheer als zeer positief, constructief en bemiddelend.