Onze werkwijze

Als syndicus streven we er naar om u maximaal bij te staan en te ondersteunen. Om dit optimaal te kunnen realiseren stellen wij voor het beheer van een gebouw steeds een team van 2 mensen aan.

  • Een hoofdverantwoordelijke (syndicus)
    • verantwoordelijk voor de algemene opvolging
    • de specifiek technische problemen
    • contactpersoon die ook de algemene vergaderingen bijwoont
  • Een administratief verantwoordelijke
    • verantwoordelijk voor de administratieve en financiële opvolging

De mede-eigenaars kunnen voor alle problemen en vragen met betrekking tot de vereniging van mede-eigenaars terecht bij deze personen. Deze structuur zorgt voor duidelijkheid! Één contactpersoon die wordt bijgestaan door een administratief verantwoordelijke. Zij beheren de gebouwen overeenkomstig het voorgeschreven takenpakket van de syndicus.

De ondersteuning die wordt geboden door:

   de beroepsvereniging C.I.B.
   het beroepsinstituut B.I.V.
   permanente bijscholing
   een jurist
   een bouwkundige

maakt dat onze beheerders de ontwikkelingen in de bouw- en vastgoedsector van zeer nabij volgen. Het spreekt voor zich dat dit bijdraagt tot een correct en veilig beheer van uw patrimonium.

Bovendien is ons kantoor voor dringende gevallen 24u/24u bereikbaar op de nooddienst via een apart GSM-nummer. Deze nooddienst wordt 24u/24u bemand door de beheerders zelf die mekaar door middel van een beurtrol afwisselen. Ze beschikken steeds over alle relevante gegevens van alle gebouwen (contactpersonen, leveranciers, edm.).

Op onze website kunnen de mede-eigenaars via de tool “syndic.web” inloggen en alle relevante documenten van hun vereniging van mede-eigenaars online raadplegen. Onze mede-eigenaars kunnen via deze online tool ook hun individuele onkostenverdelingen raadplegen.

Onze waarden vormen de grondslag
voor alles wat we doen.

Als spilfiguur binnen een mede-eigendom,
beschikt de syndicus over een zeer ruim takenpakket.